Kansen voor persoonsvorming

Juliëtte van Deursen-Vreeburg, promovendus en lerarenopleider Godsdienst-levensbeschouwing, heeft tijdens de studiemiddag over de interculturele dialoog in het katholiek onderwijs gesproken over het begrip persoonsvorming en over de vraag hoe de interculturele en interreligieuze dialoog tussen kinderen, leerlingen en docenten op de katholieke school kan bijdragen aan deze persoonsvorming. Daarbij is Read more…

Samenleven is een kunst

Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam en referent namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie voor het katholiek onderwijs, heeft bij de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR), op 7 december 2017, in parochiecentrum Kerkestein in Vleuten, een inleiding verzorgd over de interculturele dialoog onder de titel Samenleven Read more…