Dankbaarheid is een ongelooflijk mooie beleving

Bill Banning schrijft over dankbaarheid. Dat is iets, dat je leerlingen in de les thematisch niet makkelijk uitlegt. “Toch is dankbaarheid een van de mooiste belevingen die er is en je hoopt als docent en pedagoog natuurlijk altijd dat leerlingen iets van dankbaarheid gaan ontwikkelen.”

De Opdracht tot Samenleven

Jan-Jaap van Peperstraten buigt zich over een aantal moeilijke vragen naar aanleiding van de aanhoudende wereldwijde demonstraties tegen racisme. Vanuit het besef dat “het kwaad zich verbergt” doet hij een aanzet tot vragen die wij onszelf zouden moeten stellen. “Elke dag opnieuw zullen wij, als wij in deze spiegel kijken, zaken zien waar we ons op moeten richten.”

Onderwijs als doordeweekse taak van de kerk

In het themanummer, School en kerk, van dRS Magazine, onderwijsblad van het reformatorisch onderwijs, is een interview verschenen met diaken Titus Frankemölle, voorzitter van de NKSR. Diaken Frankemölle gaat nader in op de vraag hoe de relatie tussen Kerk en school in Nederland gestalte krijgt.