“Hoopvol, solidair en vreedzaam”

Goed onderwijs is belangrijk, daar zullen de meeste mensen het over eens zijn. Maar wat is goed onderwijs? Daar kun je heel verschillend over denken en het is goed als we daar binnen de scholen samen over nadenken en spreken.

De schrijvers van deze brief willen voor het katholiek onderwijs dit gesprek aanmoedigen door een paar waarden onder de aandacht te brengen die het onderwijs mede kunnen dragen en die te maken hebben met de eigen identiteit van de scholen. Wat zijn deze waarden en hoe kunnen die waarden helpen om goed onderwijs mogelijk te maken? Graag bieden wij de brief Hoopvol, solidair en vreedzaam aan.

De brief is bestemd voor iedereen die werkzaam is in het katholiek onderwijs: leerkrachten en docenten, bestuurders, conciërges en andere medewerkers zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs. Iets breder is de inhoud op de hele gemeenschap rond de school gericht, daar horen ook leerlingen en hun ouders bij.

De vorm van de brief nodigt uit tot onderling gesprek onder het personeel en in het bestuur van de scholen: korte inhoudelijke teksten worden afgewisseld met gespreksvragen die ingaan op concrete situaties, die we op onze scholen tegenkomen. Wij hopen dat een gesprek hierover u kan inspireren om bezield en zelfbewust in uw werk te staan.

De brief is geschreven door leden van het Officium Educationis, dat bestaat uit de bisschoppelijk gedelegeerden voor het katholiek onderwijs, de voorzitter van de NKSR en de onderwijsreferent van de Nederlandse bisschoppen, Mgr. dr. Hendriks. Als u wilt reageren op deze brief stellen wij dat zeer op prijs.

Wij wensen u een vruchtbaar gesprek toe en veel succes en zegen voor uw werk met de leerlingen op uw scholen!