Direct naar

Week van het Katholiek Onderwijs

Jaarlijks vraagt de NKSR aandacht voor het katholiek onderwijs in Nederland. Hier vindt u het lesmateriaal van dit jaar.

Regelgeving

Hier vindt u de regelgeving inzake (het wijzigen van) statuten voor besturen en ouderverenigingen en inzake het ARKO.

Internationale betrekkingen

De NKSR is de vertegenwoordiger van het Nederlands katholiek onderwijs in het buitenland. Wat betekent dit? U vindt het hier.

Het lesmateriaal voor Advent en Kerstmis staat online!

Save the date!

Onze activiteiten in 2019
Studiemiddag Burgerschapsvorming

Studiemiddag Burgerschapsvorming

18 september 2019

Aan de hand van concrete (les)voorbeelden uit het basis- en voortgezet onderwijs laten collega’s zien hoe burgerschapsvorming een geïntegreerd onderdeel is van het pedagogisch klimaat van de school.

Week van het katholiek onderwijs 2019

Week van het katholiek onderwijs 2019

30 september t/m 4 oktober 2019

Dit jaar wordt de week van het katholiek onderwijs gehouden in de week waarin Werelddierendag valt, het feest van de Heilige Franciscus van Assisi. Een feestdag die nooit ongemerkt voorbijgaat en die ons talloze aanknopingspunten biedt om samen stil te staan bij thema’s als ons klimaat, het milieu, duurzaamheid en solidariteit.

Advent en Kerstmis

Advent en Kerstmis

2 december t/m 20 december 2019

Zoals u inmiddels van ons gewend bent, bieden wij u ook in 2019 voor de Advent en Kerstmis contextrijk digitaal materiaal en een prachtige kerstposter aan. Begin november kunt u de poster tegemoetzien en kunt u het bijbehorende lesmateriaal downloaden.

Actueel

Knelpunten en kansen in het Limburgse onderwijs

Op 29 november organiseert het Wittemer Beraad samen met o.a. de katholieke lerarenvereniging Sint Bonaventura-AOb/FNV, CNV-Onderwijs, BON, Universiteit Maastricht e.a. een bijeenkomst waarin we op zoek gaan naar oplossingen voor (ook regio specifieke) problemen in het Limburgse onderwijs.

#Geloven. Hoe zit dat? Limarley Kingsale in een nieuwe reeks video’s

Limarley Kingsale is docent levensbeschouwing op het Stanislascollege in Pijnacker. In #Geloven. Hoe zit dat? beantwoordt hij vragen over de Katholieke Kerk. Met deze vragen start katholiekleven.nl een nieuwe serie video’s. In #Geloven. Hoe zit dat? Katholiekleven.nl is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen.

Katholieke scholen bijzonder geëquipeerd voor burgerschapsvorming

Katholiek onderwijs is bijzonder geschikt voor burgerschapsvorming. Dat was de conclusie van de sprekers op de studiedag die de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) op woensdag 18 september 2018 organiseerde. De bijeenkomst vond plaats in het Sint Janslyceum in ’s-Hertogenbosch. Jan-Willem Wits fungeerde als dagvoorzitter.