Direct naar

Week van het Katholiek Onderwijs

Jaarlijks vraagt de NKSR aandacht voor het katholiek onderwijs in Nederland. Hier vindt u het lesmateriaal van dit jaar.

Regelgeving

Hier vindt u de regelgeving inzake (het wijzigen van) statuten voor besturen en ouderverenigingen en inzake het ARKO.

Internationale betrekkingen

De NKSR is de vertegenwoordiger van het Nederlands katholiek onderwijs in het buitenland. Wat betekent dit? U vindt het hier.

Actueel

Save the date

Kardinaal Willebrandslezing – 5 april 2018

“Geloofsoverdracht veronderstelt allereerst besef van de ontwikkelingen die onze eigen geloofsbeleving doormaakt. Leerlingen blijken de drieslag these, antithese en synthese goed te begrijpen. Evenals de psychologische vertrouwensontwikkeling ontwikkelt het geloof zich van naïef via kritisch-afwijzend Lees verder…

Lezing

Samenleven is een kunst

Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam en referent namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie voor het katholiek onderwijs, heeft bij de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR), op 7 december 2017, in Lees verder…

Statuten

Mevrouw mr. Marieke L.F. Wijnbeld
MAÄT Juridische Diensten Roermond
T: 0475 232 400 | @: marieke@maatjd.nl

ARKO-bijdrage

Bisdom van ‘s-Hertogenbosch
T: 073 523 20 20 | @: info@bisdomdenbosch.nl

Bisdom van ‘s-Hertogenbosch
T.a.v. NKSR
Postbus 1070
5200 BC  ‘s-Hertogenbosch

Algemeen correspondentieadres NKSR

Secretariaat Rooms-Katholieke Kerk
T.a.v. NKSR
Postbus 13049
3507 LA  Utrecht

T: 030 232 69 00 (bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur)

Neem contact op