Direct naar

Week van het Katholiek Onderwijs

Jaarlijks vraagt de NKSR aandacht voor het katholiek onderwijs in Nederland. Hier vindt u het lesmateriaal van dit jaar.

Regelgeving

Hier vindt u de regelgeving inzake (het wijzigen van) statuten voor besturen en ouderverenigingen en inzake het ARKO.

Internationale betrekkingen

De NKSR is de vertegenwoordiger van het Nederlands katholiek onderwijs in het buitenland. Wat betekent dit? U vindt het hier.

Lesmateriaal advent en Kerst 2023

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus: wij wensen een nieuwe baby alle goeds. Maar niet ieder kind kan genieten van een onbezorgd leven. Daarom besteden wij tijdens de advent extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn.

Actueel

Katholiek onderwijs bouwt wel degelijk bruggen

Al in de jaren zestig pleitte het Tweede Vaticaans Concilie voor de dialoog met alle andersdenkenden, zonder die dialoog kun je niet katholiek zijn (al lang voordat er over burgerschap gesproken werd). Sinds de jaren ’80 van vorige eeuw is deze visie geïmplementeerd in katholieke scholen.