Bisdom Breda

Drs. B.G. Hartmann, bisschoppelijk gedelegeerde 
T: 076 522 3444 | @: BHartmann@bisdombreda.nl

Bisdom Den Bosch

Vacant
https://www.bisdomdenbosch.nl/contact/

Bisdom Groningen-Leeuwarden

Pastoor P.J.J. Stiekema, bisschoppelijk gedelegeerde
T: 0591 646 773 | @: pastoor.stiekema@degoedeherderparochie.nl

Bisdom Haarlem-Amsterdam

Voor het voortgezet onderwijs:
Pastoor drs. J.J. Quadvlieg, bisschoppelijk gedelegeerde VO
T: 0654 716 091 | @: fr.jacobusquadvlieg@hotmail.com

Voor het primair onderwijs en de Pabo’s:
Drs. J.D.J.T. Wienen, bisschoppelijk gedelegeerde PO en Pabo’s,
T: 0252 345 345 | @: mailto:dwienen@tiltenberg.org

Bisdom Roermond

Pastoor G.B.J.M. Dölle, bisschoppelijk gedelegeerde
T: 045 405 1273 | @: g.doelle@bisdom-roermond.nl

Bisdom Rotterdam

Vacant
https://www.bisdomrotterdam.nl/contact

Aartsbisdom Utrecht

Diaken drs. W.H. van den Dool, bisschoppelijk gedelegeerde
T: 030 236 1570 | @: vandendool@aartsbisdom.nl