Bisdom Breda

C.W. van Ommen MA, bisschoppelijk gedelegeerde
T: 076 522 3444 | @: svommen@bisdombreda.nl

Bisdom Den Bosch

Diaken drs. B.P.G.M. Jansen, bisschoppelijk gedelegeerde
T: 073 523 20 68 | @: bjansen@bisdomdenbosch.nl

Bisdom Groningen-Leeuwarden

Drs. P.P.H.J.M. Timmermans, bisschoppelijk gedelegeerde
T: 050 406 58 88 | @: p.timmermans@bisdomgl.nl

Bisdom Haarlem-Amsterdam

Voor het voortgezet onderwijs:
Pastoor drs. J.J. Quadvlieg, bisschoppelijk gedelegeerde VO
T: 0654 716 091 | @: fr.jacobusquadvlieg@hotmail.com

Voor het primair onderwijs en de Pabo’s:
Drs. J.D.J.T. Wienen, bisschoppelijk gedelegeerde PO en Pabo’s,
T: 0252 345 345 | @: mailto:dwienen@tiltenberg.org

Bisdom Roermond

Voor het voortgezet onderwijs:
Kapelaan G.B.J.M. Dölle, bisschoppelijk gedelegeerde VO
T: 0475 332 269 | @: g.doelle@bisdom-roermond.nl

Voor het primair onderwijs en de Pabo’s:
Dhr. J. Marx, bisschoppelijk gedelegeerde PO en Pabo’s,
T: 0653 891 307 | @: j.marx@bisdom-roermond.nl

Bisdom Rotterdam

Mw. drs. E.M. Stalmeier, bisschoppelijk gedelegeerde
T: 010 414 0037 | @: l.stalmeier@bisdomrotterdam.nl

Aartsbisdom Utrecht

Diaken drs. W.H. van den Dool, bisschoppelijk gedelegeerde
T: 030 236 1570 | @: vandendool@aartsbisdom.nl