Van 13 tot en met 17 december 2021 vieren wij de Week van het Katholiek Onderwijs. Met advent leven we toe naar het feest dat komen gaat. Advent is een tijd van samen betekenis geven aan de boodschap van Kerstmis.

Kerstposter

Voor de prachtige kerstposter hebben we gebruik mogen maken van het werk van de Nederlandse kunstschilder en glazenier Hans Truijen (1928-2005), ‘Aankondiging van het licht’ (1990). Mevrouw drs. Liesbeth Stalmeier heeft bij de afbeelding een aantal lessuggesties ontwikkeld. De kerstposter kan worden gedownload en zal ook worden toegestuurd aan alle katholieke scholen en schoolbesturen.

Basisonderwijs | ‘Ik zorg voor jou’

In samenwerking met Vastenactie hebben we voor het basisonderwijs inspirerend lesmateriaal voor de adventstijd ontwikkeld. Dit jaar is gekozen voor het thema: ‘Ik zorg voor jou’. In het kerstverhaal zien we verschillende aspecten van zorg terug. Denk maar aan de herbergier die zorgt voor zijn gasten of Maria die zorgt voor haar kind.

Onderbouw

Voor de onderbouw is er een kleurig digitaal prentenboek met als titel: Het zorgkantoor van Bram en Haas waarin het onderwerp ‘Ik zorg voor jou’ op een speelse manier is verwerkt, met bijbehorende vragen en werkvormen.

Midden- en bovenbouw

In het lesmateriaal voor midden- en bovenbouw wordt elke week een andere kant van het thema belicht. Het digitale handboek staat vol met leuke werkvormen, vragen en liedjes en vanzelfsprekend het Bijbelverhaal. Ook is er een opzet voor een kerstviering voor de hele school.

Voortgezet onderwijs | Sint Maarten

Dr. Bill Banning heeft de lesbrief over de heilige Martinus die hij al eerder voor de NKSR ontwikkelde opnieuw geredigeerd. Het thema van deze lesbrief is solidariteit, een van de vijf kernbeginselen van het katholiek sociaal denken. U treft suggesties aan om de visie op solidariteit concreet te maken voor uw vmbo-, havo- en vwo-leerlingen. Dit gebeurt aan de hand van het beroemde verhaal van Sint Maarten, ofwel de heilige Martinus. Deze man is voor miljoenen mensen eeuwenlang en wereldwijd een inspirerend voorbeeld geworden van concreet sociaal denken en handelen.

Ook volgend jaar als eerste op de hoogte?

Via deze nieuwsbrief ben je op de hoogte van de activiteiten die de NKSR jaarlijks organiseert, waaronder de Week van het Katholiek Onderwijs, en weet je als eerste wanneer er nieuw materiaal op de website verschijnt.