In internationaal verband is de NKSR de vertegenwoordiger van het katholiek onderwijs in Nederland binnen, onder meer, het Europees Comité voor het Katholiek Onderwijs (CEEC) en het Office International Enseignement Catholique (OIEC). Door intensieve samenwerking  met de katholieke onderwijsinstellingen in andere landen zet de NKSR zich wereldwijd in voor onderwijs voor de mens, voor iedere mens en voor de hele mens. Als basis van al ons denken en handelen gelden de kernbeginselen van de sociale leer van de Kerk:  menselijke waardigheid, algemeen welzijn, solidariteit, gerechtigheid en subsidiariteit. Een vast thema dat iedere vergadering opnieuw op de agenda prijkt is de vrijheid van onderwijs.

Nieuwsberichten