Het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad vergadert op onderstaande data. Tijdens deze vergaderingen beslist het bestuur onder meer over de ingediende statutenwijzigingen.

Vergaderdata algemeen bestuur

2 februari, 15:00 – 17:00 uur

30 maart, 15:00 – 17:00 uur

1 juni, 15:00 – 17:00 uur

12 oktober, 15:00 – 17:00 uur

14 december, 15:00 – 17:00 uur

Vergaderdata dagelijks bestuur

13 januari, 14:00 – 15:00 uur

11 maart, 14:00 – 15:00 uur

20 mei, 14:00 – 15:00 uur

24 juni, 14:00 – 15:00 uur

16 september, 14:00 – 15:00 uur

18 november, 14:00 – 15:00 uur

Algemene ledenvergadering

6 juli, 13:00 – 15:00 uur