Het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad vergadert op onderstaande data. Tijdens deze vergaderingen beslist het bestuur onder meer over de ingediende statutenwijzigingen.

Vergaderdata algemeen bestuur

20 januari, 15:00 – 17:00 uur

10 maart, 15:00 – 17:00 uur

2 juni, 15:00 – 17:00 uur

13 oktober, 15:00 – 17:00 uur

1 december, 15:00 – 17:00 uur

Vergaderdata dagelijks bestuur

15 januari, 11:00 – 12:30 uur

26 februari, 11:00 – 12:30 uur

21 april, 11:00 – 12:30 uur

25 juni, 11:00 – 12:30 uur

17 september, 11:00 – 12:30 uur

12 november, 11:00 – 12:30 uur

Algemene ledenvergadering

7 juli, 13:00 – 15:00 uur