Het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad vergadert op onderstaande data. Tijdens deze vergaderingen beslist het bestuur onder meer over de ingediende statutenwijzigingen.

Week van het Katholiek Onderwijs (Advent en Kerst)

18 – 22 december

Algemene ledenvergadering

5 juli, 13:00 – 15:00 uur

Vergaderdata algemeen bestuur

14 juni, 14:30 – 15:30 uur

4 oktober, 14:30 – 15:30 uur

13 december, 14:30 – 15:30 uur

Vergaderdata dagelijks bestuur

24 mei, 14:30 – 15:30 uur

23 juni, 14:30 – 15:30 uur

15 september, 14:30 – 15:30 uur

17 november, 14:30 – 15:30 uur