Het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad vergadert op onderstaande data. Tijdens deze vergaderingen beslist het bestuur onder meer over de ingediende statutenwijzigingen.

Week van het Katholiek Onderwijs (Advent en Kerst)

16 – 20 december

Algemene ledenvergadering

16 oktober, 14:00 – 15:30 uur

Vergaderdata algemeen bestuur

11 december, 14:30 – 15:30 uur

Vergaderdata dagelijks bestuur

22 november, 14:30 – 15:30 uur