Het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad vergadert op onderstaande data. Tijdens deze vergaderingen beslist het bestuur onder meer over de ingediende statutenwijzigingen.

Vergaderdata algemeen bestuur

1 december, 15:00 – 17:00 uur

Vergaderdata dagelijks bestuur

25 juni, 11:00 – 12:30 uur

17 september, 11:00 – 12:30 uur

12 november, 11:00 – 12:30 uur

Algemene ledenvergadering

13 oktober, 15:00 – 17:00 uur