Het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad vergadert op onderstaande data. Tijdens deze vergaderingen beslist het bestuur onder meer over de ingediende statutenwijzigingen.

Week van het Katholiek Onderwijs (Advent en Kerst)

16 – 20 december

Algemene ledenvergadering

23 oktober, 14:00 – 15:30 uur

Vergaderdata algemeen bestuur

7 februari, 14:30 – 15:30 uur
3 april, 14:30 – 15:30 uur
19 juni, 14:30 – 15:30 uur
11 december, 14:30 – 15:30 uur

Vergaderdata dagelijks bestuur

17 januari, 15:30 – 16:30 uur
7 maart, 14:30 – 15:30 uur
30 mei, 14:30 – 15:30 uur
3 juli, 14:30 – 15:30 uur
13 september, 14:30 – 15:30 uur
22 november, 14:30 – 15:30 uur