Het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad vergadert op onderstaande data. Tijdens deze vergaderingen beslist het bestuur onder meer over de ingediende statutenwijzigingen.

Vergaderdata algemeen bestuur

23 september, 15:00 – 17:00 uur

2 december, 15:00 – 17:00 uur

Vergaderdata dagelijks bestuur

11 september, 11:00 – 12:30 uur

6 november, 11:00 – 12:30 uur

Algemene ledenvergadering

24 juni, 13:00 – 15:00 uur