Het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad vergadert op onderstaande data. Tijdens deze vergaderingen beslist het bestuur onder meer over de ingediende statutenwijzigingen.

Vergaderdata algemeen bestuur

16 januari, 15:00 – 17:00 uur

1 april, 15:00 – 17:00 uur

23 september, 15:00 – 17:00 uur

2 december, 15:00 – 17:00 uur

Vergaderdata dagelijks bestuur

21 februari, 11:00 – 12:30 uur

8 mei, 11:00 – 12:30 uur

19 juni, 11:00 – 12:30 uur

11 september, 11:00 – 12:30 uur

6 november, 11:00 – 12:30 uur

Algemene ledenvergadering

27 mei, 13:00 – 15:00 uur