Het algemeen bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad vergadert op onderstaande data. Tijdens deze vergaderingen beslist het algemeen bestuur onder meer over de ingediende statutenwijzigingen.

Algemene ledenvergadering

18 september 2019, 10:30 – 12:00 uur

St. Janslyceum, Sweelinckplein 3, 5216 EG  ‘s-Hertogenbosch

Vergaderdata algemeen bestuur

1 juli 2019, 15:00 – 17:00 uur

19 september 2019, 15:00 – 17:00 uur

21 november 2019, 15:00 – 17:00 uur

16 januari 2020, 15:00 – 17:00 uur

Vergaderdata dagelijks bestuur

19 juni, 12:30 – 14:00 uur

28 augustus, 11:00 – 12:30 uur

4 oktober, 11:00 – 12:30 uur

15 november, 11:00 – 12:30 uur

11 december, 11:00 – 12:30 uur