Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs

Onderwijsinstellingen die het predicaat ‘katholiek’ voeren of wensen te voeren of op andere wijze als katholieke instellingen optreden of wensen op te treden, en die niet door of namens het bevoegd kerkelijk gezag worden bestuurd, behoeven de erkenning door of namens het kerkelijk bevoegd gezag. Voor erkenning is vereist dat voldaan wordt aan dit Algemeen Reglement (ARKO).

Het ARKO kunt u hier downloaden.

ARKO-bijdrage

Op grond van het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs (ARKO) dienen de onderwijsinstellingen waaraan het predicaat ‘katholiek’ is verleend statutair te voldoen aan de jaarlijks verschuldigde bijdrage aan de NKSR, in casu de ARKO-bijdrage. Deze bijdrage wordt mede gebruikt ter bestrijding van de kosten van de werkzaamheden van de bisschoppelijk gedelegeerden voor het katholiek onderwijs (BG Onderwijs) in de Nederlandse bisdommen. Voor nadere informatie over de BG Onderwijs kunt u terecht op de website van uw eigen bisdom.

Het jaarverslag van de activiteiten en werkzaamheden van de bisschoppelijk gedelegeerden van alle bisdommen kunt u hier downloaden.

De ARKO-bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de NKSR. De bijdrage is voor 2017 vastgesteld op € 0,60 per leerling.