In de Week van het Katholiek Onderwijs, dit jaar van 10 tot 14 december 2018, vieren we dat we dat dit onderwijs bestaat en dat zoveel mensen zich met hart en ziel hiervoor inzetten.

Ook dit jaar is er inspirerend materiaal ontwikkeld dat op school gebruikt kan worden, niet alleen in de Week zelf maar tijdens de hele Advent (van 2 tot en met 24 december 2018).

Voor het primair en middelbaar onderwijs is er een kerstposter met een afbeelding van Charles Eyck alsook suggesties voor gebruik van de poster in de klas. Voor het primair onderwijs is er Verwachting, een lesbrief voor de advent ontwikkeld door de Stichting bisschoppelijke Vastenactie (BVA) als onderdeel van de Adventsactie.

Neem daarnaast ook een kijkje op www.adventsactie.nl/scholen voor de moeder en kindprojecten van de BVA in Burkina Faso, Rwanda, Congo Central en Malawi. Als extra bieden we u bovendien een boekje aan om het hele jaar door te gebruiken, getiteld Feest in de Kerk.

Downloads