Ieder bisdom kent voor het katholiek onderwijs bisschoppelijk gedelegeerden, die namens de bisschop contact onderhouden met de katholieke schoolbesturen en scholen. Jaarlijks rapporteren de gedelegeerden over de activiteiten en werkzaamheden die zij hebben ondernomen. 

Downloads