De NKSR vindt het belangrijk om inzichtelijk te maken hoe de middelen jaarlijks worden besteed. Daartoe publiceren wij het jaarverslag van de activiteiten en werkzaamheden van de bisschoppelijk gedelegeerden van alle bisdommen, de door de algemene ledenvergadering (ALV) goedgekeurde jaarrekening van de NKSR, het verslag van de ALV van de NKSR en de verantwoording van de besteding van de ARKO-bijdragen door de Nederlandse Kerkprovincie.

Downloads