Het algemeen bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad vergadert op onderstaande data. Tijdens deze vergaderingen beslist het algemeen bestuur onder meer over de ingediende statutenwijzigingen.

Vergaderdata algemeen bestuur

10 januari 2019, 15:00 – 17:00 uur

10 april 2019, 14:00 – 15:00 uur

22 mei 2019, 15:00 – 17:00 uur

1 juli 2019, 15:00 – 17:00 uur

19 september 2019, 15:00 – 17:00 uur

21 november 2019, 15:00 – 17:00 uur

16 januari 2020, 15:00 – 17:00 uur

Algemene ledenvergadering

10 april 2019, 15:00 – 17:00 uur

St. Janslyceum, Sweelinckplein 3, 5216 EG  ‘s-Hertogenbosch