Annulering van activiteiten i.v.m. corona

Als gevolg van de Corona-pandemie vinden in 2020 de studiemiddag over passend onderwijs en de themaweek rond Halloween, Allerheiligen en Allerzielen geen doorgang. De laatste is doorgeschoven naar 2021. Voor de Week van het Katholiek Onderwijs, van 14 tot en met 18 december 2020, zal wel materiaal worden aangeboden. U kunt het les- en inspiratiemateriaal downloaden vanaf begin november.

Week van het Katholiek Onderwijs 2020

14 tot en met 18 december

Halloween, Allerheiligen en Allerzielen 2021

Nieuwe datum: 1 november tot en met 5 november 2021