Jaarlijks vraagt de NKSR aandacht voor het katholiek onderwijs in Nederland. Samen met het Officium Educationis en de Bisschoppelijke Vastenactie (BVA) ontwikkelen we lesmateriaal voor de Week van het Katholiek Onderwijs. Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen dit lesmateriaal downloaden van onze website. Kijk hiertoe onder Week van het Katholiek Onderwijs op onze website.

De BVA ontwikkelt zelf ook lesmateriaal dat u van hun website kunt downloaden. Klik hier voor de link naar de website van de BVA.