Europa

Wat is de Europese Unie? Dat is een vraag die menig hart beroert, niet allerminst dat van het katholiek onderwijs. Tijdens een samenzijn in Glasgow heeft het Europees Comité voor het Katholiek Onderwijs zich juist over die vraag gebogen. Want wat moeten we onze leerlingen leren over de Europese Unie? Read more…

Kansen voor persoonsvorming

Juliëtte van Deursen-Vreeburg, promovendus en lerarenopleider Godsdienst-levensbeschouwing, heeft tijdens de studiemiddag over de interculturele dialoog in het katholiek onderwijs gesproken over het begrip persoonsvorming en over de vraag hoe de interculturele en interreligieuze dialoog tussen kinderen, leerlingen en docenten op de katholieke school kan bijdragen aan deze persoonsvorming. Daarbij is Read more…

Afscheid oud-medewerkers NKSR

De erkenningsprocedure als katholieke scholen is tot voor kort voor de Nederlandse katholieke Schoolraad (NKSR) en de bisschoppen verricht door de juristen en medewerkers van de Vereniging van katholiek Onderwijs (VKO) die enkele jaren geleden met de protestantse besturenraad gefuseerd is tot Verus. Nu daar verandering in gekomen is, was Read more…

Onderwijsvrijheid is niet vrijblijvend

Ik roep alle besturen en scholen voor katholiek onderwijs op om onze maatschappelijke opdracht serieus te nemen en gezamenlijk in te roeien tegen de stroom van onverschilligheid, kansenongelijkheid en segregatie. “De prestaties in het funderend onderwijs dalen gestaag. Daarnaast dreigen ongelijke kansen en grote schoolverschillen te worden versterkt door toenemende Read more…