Confessioneel bijzonder onderwijs bewijst zijn waarde in de praktijk

Door: dr. Bill Banning (OMO, d’Oultremontcollege Drunen) Een onderbouwing vanuit historisch, emancipatoir, theologisch, maatschappelijk, pedagogisch-spiritueel en onderwijskundig perspectief Verschillende auteurs pleiten in het Brabants Dagblad (2023) voor het afschaffen van het bijzonder confessioneel onderwijs. Volgens Petra Bies zou dit type onderwijs kinderen verhinderen om hun leven vrij in te richten Read more…

Lesmateriaal “Gelovig verzet”

Voor het PO en VO is het les- en inspiratiemateriaal rond het thema ‘Gelovig verzet’ vanaf nu beschikbaar. De aanleiding vormen de heiligverklaring van Titus Brandsma en het postuum verlenen van de eretitel ‘Rechtvaardige onder de Volkeren’ aan kardinaal Johannes de Jong.

Polyfoon katholiek!

Alle katholieke scholen waar Bill Banning voor werkt hebben aandacht voor de multiculturele en multireligieuze dialoog. Juist in die dialoog met elkaar, tussen katholieken, joden, moslims, boeddhisten, hindoes en atheïsten, openbaart zich de communicatieve Liefde van God als Vader, Zoon en Heilige Geest.

Werkbezoek Vaticaan

In september hebben Mgr. Jan Hendriks, bisschop-referent katholiek onderwijs, en diaken Titus Frankemölle, voorzitter NKSR, een werkbezoek gebracht aan het Vaticaan. Twee drukke, inspirerende en bovenal waardevolle dagen!

Van onzekerheid en angst naar Pink-kracht!

Het verhaal van Pinksteren en de (dubbele) lockdown door corona vertonen veel gelijkenissen. Om veel leerlingen op basis- en middelbare scholen te bereiken had ik een filmpje gemaakt om Pinksteren uit te leggen aan de hand van onze corona-ervaringen (zie hieronder). Op een aantal basisscholen mocht ik dit verhaal persoonlijk via MS Teams komen vertellen en bespreken.