De sociale leer van de katholieke Kerk heeft vier principes of uitgangspunten. Zij vormen het echte hart van heel het katholiek handelen. Deze principes zijn: het algemeen welzijn, de waardigheid van de menselijk persoon, subsidiariteit en solidariteit.

Wie Gods geboden wil volgen – en in het bijzonder het gebod van de liefde tot God en de naaste – kan niet om deze uitgangspunten heen. Christenen zijn geroepen om anderen te helpen, het algemeen welzijn te dienen, iedere persoon bij te staan bij de ontwikkeling van een menswaardig bestaan en groepen en gemeenschappen te beschermen bij hun eigen, specifieke rechten.

In een nieuwe serie van vier video’s geven Stan van Ommen en Limarley Kingsale uitleg over deze belangrijke uitgangspunten voor het katholiek sociaal handelen. In deze eerste video gaat het over het algemeen welzijn.

Wat is algemeen welzijn? Waar moet je dan aan denken? En wat zegt het over privé-eigendom? Mag iemand jouw telefoon gebruiken? En mag je een brood stelen? Bekijk de video! Voor meer informatie, zie de website van katholiekleven.nl (externe link).

#Geloven hoe zit dat? Mag je een brood stelen?