Dr. drs. Willem Marie Speelman, directeur van het Franciscaans Studiecentrum aan de Tilburg School of Catholic Theology, heeft op 22 mei 2019 in Den Bosch een presentatie verzorgd over Franciscus van Assisi als verbinding tussen de interculturele dialoog en de zorg voor ons gemeenschappelijke huis, Laudato Si! Over het eerste onderwerp heeft de NKSR in 2018 een studiedag georganiseerd. Het tweede onderwerp is het thema van de Week van het Katholiek Onderwijs 2019. De PowerPointpresentatie treft u hierbij aan.

Download

Categories: Lezing