Juliëtte van Deursen-Vreeburg, promovendus en lerarenopleider Godsdienst-levensbeschouwing, heeft tijdens de studiemiddag over de interculturele dialoog in het katholiek onderwijs gesproken over het begrip persoonsvorming en over de vraag hoe de interculturele en interreligieuze dialoog tussen kinderen, leerlingen en docenten op de katholieke school kan bijdragen aan deze persoonsvorming. Daarbij is zij niet voorbijgegaan aan de lastige en pijnlijke aspecten van deze dialoog. Ook is zij ingegaan op de vraag wat de katholieke school kan doen om deze interculturele en interreligieuze ontmoeting vruchtbaar te laten plaatsvinden. De volledige spreektekst en de begeleidende powerpointpresentatie kunt u hieronder downloaden.

Downloads

Categories: Lezing