Onder de titel: ‘Modellen van leraarschap’ heeft  de Tilburg School of Catholic Theology op 8 december 2017 in de Trappistenabdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven een tweetal boeken gepresenteerd:

“In het kader van het onderzoeksprogramma ‘Initatie en mystagogie in de christelijke traditie’ van de Tilburg School of Catholic Theology heeft het project ‘Modellen van leraarschap’ geresulteerd in het boek ‘Ontmoetingen met leraren: van Jesaja tot Willebrands’. In dit boek kan de lezer leraren ontmoeten: Mozes, Jesaja, Socrates, Jezus en Augustinus, maar ook kardinaal Willebrands en de videogame Bioshock. Ook de geestelijke verzorg(st)er blijkt leraar of lerares te zijn. Bovendien heeft het onderzoeksprogramma geresulteerd in een internationale, wetenschappelijke bundel ‘Multiple Teachers in Biblical Texts’. De Bijbelteksten bevatten op verschillende manieren leraren. In dit boek wordt dit inzichtelijk gemaakt door heel de Bijbel heen: teksten uit de Tora, de profetische literatuur, de chokmatische literatuur, de Psalmen, de evangeliën en de Paulijnse brieven worden bestudeerd.”

Na de opening door prof. dr. Bart Koet, hoogleraar Nieuwe Testament en Vroegchristelijke Letterkunde, hebben achtereenvolgens Bernardus Peeters, abt van de Trappistenabdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven, prof. dr. Paul van Geest, hoogleraar Kerkgeschiedenis, dr. Natascha Kienstra, universitair docent Vakdidactiek, en drs. Titus G.W. Frankemölle, voorzitter NKSR, gereflecteerd op het boek ‘Ontmoetingen met leraren: van Jesaja tot Willebrands’.

Prof. dr. Archibald van Wieringen, hoogleraar Oude Testament, heeft de eerste exemplaren van de beide boeken aangeboden aan respectievelijk drs. Loek Schueler, voorzitter CNV Onderwijs, en aan prof. dr. Wim Beuken, emeritus hoogleraar Oude Testament van de Katholieke Universiteit Leuven

Download hier de reflectie ‘Leraarschap onder het perspectief van de maakbaarheid’ van diaken drs. Titus G.W. Frankemölle, voorzitter van de NKSR.

Categories: Lezing