“Erg bijzonder nu ik betekenis van Pinksteren weet en verband met corona.”

Door: dr. Bill Banning (OMO, d’Oultremontcollege Drunen)

Het verhaal van Pinksteren en de (dubbele) lockdown door corona vertonen veel gelijkenissen. Om veel leerlingen op basis- en middelbare scholen te bereiken had ik een filmpje gemaakt om Pinksteren uit te leggen aan de hand van onze corona-ervaringen (zie hieronder). Op een aantal basisscholen mocht ik dit verhaal persoonlijk via MS Teams komen vertellen en bespreken.

De enthousiaste reacties zelf hebben al iets weg van het pinkstervuur dat de leerlingen van Jezus aanstak, nadat ze zich 49 dagen hadden opgesloten uit angst om ook gekruisigd te worden. Daarnaast bekeken in het kader van mijn lessen godsdienst–levensbeschouwing op de middelbare school zo’n 450 leerlingen het filmpje. Als verwerking schreven ze een samenvatting van en hun mening bij dit filmpje.

Hieronder geef ik (met toestemming) eerst twee meningen, daarna een samenvatting en vervolgens een groot aantal meningen van leerlingen. Mijn dank is aan hen.

(Tekst gaat door onder video)

Erg inspirerend feest, maar nooit geweten

Ik heb altijd Pinksteren gevierd met mijn familie, zonder er een christelijke waarde aan te hechten. Ik heb nooit geweten wat de christelijke gedachte was achter het pinksterfeest. Ik vind het prachtig om te zien hoe een feest dat binnen het christendom niet het allergrootste feest is een dergelijke waarde met zich mee kan brengen. Het pinksterfeest is een erg inspirerend feest, omdat het naast de christelijke waarde in mijn ogen relevant is voor iedereen die niet zo lekker in zijn vel zit. Niet alleen de christelijke waarde is belangrijk; ook de waarde die bijv. een atheïst eraan zou kunnen hechten wanneer hij in de shit zit is belangrijk in mijn ogen. Het verbaast me hoe een feest als Pinksteren, iets waar misschien weinig mensen wat van weten, zo veel invloed kan hebben op zowel christenen als niet-christenen, vanwege de lading die het met zich meebrengt. —Thom de Wit, A5B

Goed dat Petrus zijn geloof ging delen

Thomas moest niet zo twijfelend zijn. Als de leerlingen (meerdere personen) van Jezus zeggen dat ze Jezus hebben gezien dan is het betrouwbaarder, dan wanneer één persoon het zegt. De volgers van Jezus zichzelf moesten verstoppen of ze werden vermoord. In die tijd had je nog geen vrijheid van meningsuiting. Je moest geloven wat de koning geloofde anders werd je gestenigd. Ik vind het goed dat Petrus zijn geloof ging delen met anderen en dingen liet zien die Jezus hem had gegeven. Ik vind het goed dat de apostelen van Jezus door bijna de gehele wereld het woord van Jezus hebben verspreid. —Colin van Vugt, H3C

Het YouTubefilmpje ‘Pinksteren verteld en uitgelegd Bill Banning’.

Samenvatting pinksterfilmpje: van slapte naar kracht en steeds weer nieuwe kansen

Weer leven bij God, dat noemen we Pasen, de opstanding, de verrijzenis uit de dood. Veertig dagen later gaat Jezus naar de hemel. In de tussentijd is Jezus een aantal keren aan zijn leerlingen verschenen en heeft Hij zich laten zien. Ook heeft Hij met hun brood gegeten en gedronken en gesproken. Eén leerling kon het niet geloven: Thomas. Thomas was er niet bij en die zei: “Nou daar, dat kan echt niet, Jezus was en is helemaal dood. Dood is dood. Punt uit. Ik geloof het pas als ik mijn vingers in zijn wonden kan leggen”. Een week later kwam Jezus toch bij zijn leerlingen en Thomas keek stomverbaasd waarop Jezus zei: “Kom maar, leg je vinger in mijn wonden en wees niet langer ongelovig, maar geloof”.  Toen viel Thomas op de knieën neer en zei: “Mijn Heer en mijn God, ik geloof het, het is echt waar.” Daarna kwam de Hemelvaart. Dan gaat Jezus naar de hemel, naar God. Hij komt dan in de ‘onzichtbare dimensie’ en in die ‘onzichtbare dimensie’ is Jezus voor altijd met ons verbonden.

Vijftig dagen na Pasen is Pinksteren. De leerlingen van Jezus waren die 49 dagen tot aan Pinksteren doodsbang. Ze hadden zich in een bovenkamer opgesloten. Dat leek wel op corona. Ze mochten niet naar buiten. Ze durfden niet naar buiten. Niet omdat er een coronavirus was, maar omdat er een ander virus was. Dat virus heette: “Dood aan alle christenen. Dood aan alle mensen die in Jezus geloven. Net als Jezus moeten die dood”.  Eén van de vrienden van Jezus, dat was Stefanus, werd later toen ze naar buiten gingen al heel snel doodgemaakt. Hierbij moeten we nu bijvoorbeeld denken aan mensen in een verpleeghuis die aan corona op bed doodgegaan zijn. Zonder bezoek, zo afschuwelijk, zo waren die leerlingen ook dood. Wij kunnen dat nu in deze coronatijd extra goed begrijpen.

Een elftal is een geheel dat samenwerkt. Het is een eenheid en een team en in dat team zit er een teamgeest; een teamspirit, zeggen we ook wel. Als je individueel sport wil je soms één keer iets niet doen. Dan heb je geen zin. Maar dan komt die energie in één keer en dan gaat de knop om en dan denk je: “Ja, we gaan er wat van maken”.  En het lukt soms dan ook nog en dan voel je je zo goed dat je steeds blijft doorgaan. Mensen die aan de kantlijn je supporteren zorgen ervoor dat je je moed niet opgeeft. Die zeggen: “Goed dat je doorgegaan bent, fantastisch, complimenten”. Die zorgen voor hoop. Dat is de overgang van het gevoel van eerst in de put te zitten, maar dan in één keer vol vuur, enthousiast en vol geestdrift de winst pakken. Dat is een enorme kracht in jezelf en tussen elkaar en dat geeft een enorme energie en die energie is als de energie van de zon.

Met Pinksteren kwam er een duif, die de liefde en de energie van God symboliseerde. Deze duif werd gegeven aan Maria en aan alle leerlingen van Jezus. Later kwamen er zonnestralen, die op de apostelen en op Maria neervielen. Op dat moment kwam er dus kracht over hen heen; die kracht gaf hen energie.

Petrus staat met Pinksteren als eerste op en zegt:  “Yes jongens, we gaan ervoor! We gaan naar buiten. We moeten hier niet blijven zitten. Daar schieten we niks mee op. We moeten naar buiten. We moeten de mensen gaan vertellen wat voor geweldige man Jezus was en wat hij voor ons gedaan heeft”.  Petrus stond op en de anderen stonden ook op en ze gingen naar buiten. Het was nog geen 12 uur in de middag en de mensen zeiden: “Petrus, ben je nu al dronken? Het lijkt alsof je een paar glaasjes teveel hebt gedronken, Petrus”.

“Ja, je hebt gelijk”, zei Petrus. “Ik ben wel dronken; ik ben dronken van Gods liefde in mij. Ik ben dronken van Gods kracht in mij, van Gods energie in mij. Die maakt mij springlevend. Al de wonderen die Jezus steeds heeft gedaan, daar wil ik over vertellen. Jezus heeft mensen geholpen, hij heeft mensen getroost bij verdriet en hij heeft mensen geholpen die ergens moeite mee hadden. Hij  heeft mensen uit de put gehaald. Hij heeft mensen nieuwe perspectieven geboden. Dat alles kunnen wij ook doen!”. Dat zei Petrus bij zijn allereerste toespraak bij Pinksteren. Van een bangerik werd hij een dappere en energieke man. Hij vertelde alles wat hij wist over Jezus en verrichte zelf de wonderen die Jezus verrichtte.

Dat is bijna hetzelfde als met sporten. Dan zegt bijvoorbeeld de trainer: “Wat jullie trainen jullie altijd, jongens. Geef de moed niet op. Kom op! De tweede helft gaan we het maken!”. Soms lukt het en dan heb je die enorme geestkracht. Uiteindelijk gaat het ook om die geestkracht, om de krachten die in je innerlijk en in je hoofd en in je hart zitten. Het zit in de liefde die jij hebt voor een ander, voor de wereld, voor de dieren. Daarbij denk ik aan alle mensen in de ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Ik denk aan alle mensen in de zorg, die dag en nacht hebben klaargestaan voor de coronapatiënten. Met gevaar voor eigen leven! Dan moet je toch wel een enorme energie hebben. Dan moet je toch een enorme liefde hebben.

Petrus reisde over heel de wereld om de mensen over Jezus te vertellen en om hem te eren. Petrus zei tegen de machtige keizer Nero in Rome dat alle mensen echte mensen zijn, ook de slaven en armen. Petrus moest aan het kruis van de keizer, omdat de keizer vond dat hij onzin sprak. Hij mocht nog één wens doen. Hij zei: “Beste beul, wil je me op de kop hangen, omdat ik me slecht heb gedragen tegenover Jezus. Ik heb drie keer gezegd dat ik hem niet kende, toen hij mij nodig had. Ik verdien het niet om hetzelfde te sterven als Jezus”. En toen heeft de beul hem op zijn hoofd aan het kruis gehangen. De Sint-Pieterskerk is een herinnering aan de dood van Petrus. Na een slechte eerste helft, is Petrus sterk geworden en heeft hij de moed opgepakt.

Dit verhaal van Pinksteren vertel ik uit liefde voor de mensen, uit liefde voor de dieren en de vogels. Dit vertel ik om op te komen voor de gelijkwaardigheid van alle mensen.  Jongens en meisjes, die energie, die liefde, die kracht wens ik jullie toe! Dat we opkomen voor gelijke rechten, dat we iedereen een mooi leven gunnen. Niet alleen een klein groepje, maar alle mensen. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Dat wij net als de mensen in de zorg, elkaar helpen, elkaar steunen, elkaar inspireren en troosten. Dat we als het nodig is samen een geweldig team vormen.

Laten we in dit kleine landje dus samen een mooie wereld maken. Hier in Nederland, hier doe jij al mee. Hier doe ik al mee. Hier doen wij allemaal al mee. Tenslotte: 50 = 7 x 7+1. Na 7 dagen dachten de apostelen en Maria: “Het wordt niks”. Na 7 + 1 = 8 dagen, dachten ze: “Het word weer niks”.  Na 7 x 7 + 1 werd het wel wat. Gelukkig.  Je moet nooit opgegeven. Door de liefde van Jezus krijg je altijd een nieuwe kans, plus 1 + 1 + 1 + 1 + 1.  Altijd weer krijg jij een nieuwe kans en aan jou is het om alle mensen steeds weer een nieuwe kans te geven. Dat is de betekenis van het getal 50 = 7 x 7 + 1. Dat is oneindig, oneindig veel plus één ding. Oneindige liefde, oneindige vergeving, oneindig veel nieuwe kansen. Dat is Pinksteren. Als je dat begrijpt en doet, krijg je PINK-kracht. Amen.

Met dank aan een leerling voor haar verslag (enigszins bewerkt door auteur).

Meningen van leerlingen bij het pinksterfilmpje

Teamspirit is enorme kracht

Teamspirit is een enorme kracht. Petrus krijgt op een dag die kracht en weet de dood van Christus eigenlijk positief te draaien, dat ze juist iedereen over hem moeten vertellen en andere mensen kunnen helpen. Zo haalt hij eigenlijk kracht en liefde uit God en Christus en met die kracht kan hij de wereld veel bieden en heeft dat ook gedaan. Hij ging toen naar Rome en ging naar de keizer en vertelde hem dat niet alleen de Romeinen echte mensen zijn, maar ook de andere (bijvoorbeeld de slaven). De keizer was het daar niet mee eens, maar Petrus hield voet bij stuk en zei dat hij de waarheid vertelde. De keizer zei dat hij dan maar gekruisigd moest worden, maar Petrus gaf niet op. Alle mensen zijn gelijk. Daar stond hij voor. Petrus mocht nog één wens doen van de beul. Petrus wilde als laatste wens andersom gekruisigd worden, omdat hij drie keer heeft gezegd dat hij Christus niet kende. Hij is uiteindelijk begraven in Rome en daar staat nu de Sint-Pieterskerk. De boodschap van Pinksteren is dus dat we samen sterk staan, want daar krijgen we de teamspirit van en dan kunnen we veel betekenen voorde wereld om ons heen. —Anna, A5C

Kracht nodig om door te gaan in plaats van op te geven

Ik vind dit een goed verhaal. Sommige mensen zullen zich erg opgesloten voelen. Sommige mensen denken misschien dat dit allemaal zo negatief is en niet zal veranderen. Maar je kunt ook een kracht krijgen, een kracht om je te laten zien dat het anders kan. Een kracht waarmee je dingen kunt doen omdat je wilt dat het anders is. Een kracht om het leven beter te maken. Een kracht die je in staat stelt je te ontwikkelen tot de persoon die je wilt zijn. Een kracht die je echt nodig hebt om door te gaan in plaats van soms op te geven. Haal het beste uit het leven en realiseer je dromen. Hoe negatief je je soms ook voelt, je kunt altijd weer op krachten komen. —Anoniem

Pinksterfeest moet meer in de schijnwerpers

Mijn mening over het pinksterfeest is eigenlijk dat het veel meer in de schijnwerpers moet gezet worden. Bijna iedereen weet waar Kerstmis over gaat maar wat Pinksteren is weet bijna niemand, ook al is dit eigenlijk het belangrijkste feest. Het feest van kracht: je staat er niet alleen voor en er is altijd een nieuwe kans; dat is veel mooier. Ik vind het filmpje een goede vergelijking met corona maken. Je bent gedwongen thuis te zitten omdat je bang bent voor iets wat je dood kan worden. En dat was precies als bij de apostelen. Zij waren ook bang voor iets wat hun einde kon betekenen. Nu betekent dit niet dat we heel corona kunnen doen alsof hij er niet is maar je moet toch iets maken van je leven. En een leven opgesloten is geen leven. —Anoniem

Moslim over Pinksteren

Ik vind het een mooi verhaal. Het geeft aan dat het niet uitmaakt wie je bent of wat je doet, zolang je maar ergens voor staat en motivatie hebt. Dit verhaal laat ook zien dat niet alleen Jezus, maar ook de leerlingen het Christendom verspreid hebben over de hele wereld. Het moeilijkste van profeet zijn is niet dat je een boodschap van God ‘krijgt’, maar dat je de boodschap van God moet verspreiden over de hele wereld. De meeste mensen op deze wereld geloven niet snel in ideeën. Maar niet alle mensen zijn zo. Er zijn ook mensen die wel geloven, luisteren en durven. Dat zijn de mensen die bijvoorbeeld een succesvol bedrijf hebben. Want zij geloven in hun idee en zij zijn niet bang om het uit te voeren. Ook al zeiden de mensen die niet geloofden, dat het niet zou werken en dat ze beter iets anders konden doen. Het verzinnen van een idee is niet het moeilijkste; het moeilijkste is het idee uitvoeren. Ik vind het ook mooi dat dit verhaal ook goed laat zien wat motivatie met je kan doen. Dat je, terwijl je bedreigd wordt met de dood, toch opstaat en laat zien waarvoor je staat. Gelukkig is het in Nederland mogelijk en veilig om te laten zien waarvoor en voor wie je staat. Want elk mens heeft een idee en dat mag die verspreiden. Bijvoorbeeld: de mensen die denken dat corona niet gevaarlijk is. Dat zijn de mensen die naar buiten gaan en actie voeren. Ook al klinkt het gek, ze doen het toch omdat ze erin geloven. Maar als je je mening/idee uit, dan moet je ook durven om die mening te verdedigen door ‘discussies’ aan te gaan. —Mustafa Biktash, H3C

Goede vergelijking met hockeywedstrijd en ziekenhuis

Ik vind het een mooi verhaal over elkaar liefhebben. De liefde die Petrus heeft om Jezus zijn verhaal te verspreiden, ondanks de christenenvervolging en de kruisiging. Het lef dat hij zelfs had om naar de keizer te gaan, daar heb ik erg veel respect voor. Ook vind ik het goed hoe hij ondanks 50 dagen schuil te hebben gezeten het initiatief neemt om erop uit te gaan. De vergelijking met de hockeywedstrijd vind ik ook goed gevonden en een duidelijke overeenkomst. De vergelijking met het ziekenhuis is ook goed omdat die nu enorm actueel zijn en het belangrijk is dat we ook aan de mensen in de zorg denken en ze respecteren. —Daan van Bokhoven, A4A

Mooie levensles

Ik vind dat het een prachtig verhaal is en dat de vergelijking die u maakt tussen de preek van Petrus en de pauze tussen de eerste en tweede helft heel goed gemaakt is. Ook vind ik het een belangrijk verhaal om mee te nemen in je dagelijks leven. De aspecten van samenhang, teamspirit en niet opgeven geven je dan een mooie levensles die je kan gebruiken om dingen vol te houden en als mens ben je een kuddedier, dus is de teamspirit heel belangrijk om geen erge verdrietigheid op te bouwen. —JR, A4B

Dat je alles weer durft en kan

Ik vind het heel mooi dat je opeens een gevoel van binnen kan krijgen dat je alles weer kan en durft. Alles gaat dan gelijk bezig omdat er een knop in je hoofd wordt omgezet waardoor er positieve energie door je lichaam gaat en de negatieve dingen worden losgelaten. De boodschap van Pinksteren om kracht in te blazen bij mensen is heel mooi omdat veel mensen in deze coronatijd hulp en licht aan het einde van de tunnel nodig hebben om het nog eventjes vol te houden. Die hadden de mensen toen ook nodig en kregen ze vanuit God. —Jesse Van Humbeeck, A4B

Inspiratie en hoop gebracht

Als allereerste wil ik vertellen dat ik het prachtig en supermooi verteld vond! Het verhaal heeft mij veel inspiratie en ook hoop gebracht! Het mooiste stukje van het verhaal vond ik dat Petrus door de Heilige Geest dezelfde wonderen kon doen en geven aan alle mensen die hij maar kon vinden. Ook vind ik de vergelijking met de teamkracht in het elftal prachtig omdat die zo duidelijk is uitgelegd dat ik meteen ook terugdenk aan al die keren dat ik ook in een keer de teamkracht en de energie en hoop kreeg en dus scoorde of won met mijn team. Ik hoop dan ook dat nog veel mensen die zullen ervaren en ook weer hoop kunnen hebben in alles. De Bijbel lezen had mij enorm geholpen dus hoop ik dat bij andere mensen en kinderen zulke dingen ook zullen helpen. Het maakt niet uit wat, als het ze maar helpt met waar ze moeite mee hebben of waar ze bang voor zijn. Ook hielp bij mij heel erg om gewoon te gaan fietsen en iedereen die ik tegenkwam hoi te zeggen en te glimlachen zodat ik weet dat het een indruk op hun leven zal maken en dat ze dan hopelijk een fijnere dag zullen hebben als ze die niet hadden of een nog fijnere dag hebben dan ze al hadden gewoon door beleefd hoi te zeggen en te glimlachen. Uit ervaring weet ik dat het iemands hele dag kan maken. —JdB, H3A

Kracht halen uit die straal

Ik vind het pinksterverhaal heel erg mooi en dan vooral dat de apostelen en Maria weer kracht halen uit die straal die op hen neerdaalde. Zelf kan ik me er wel iets bij voorstellen. Als het buiten regent en het grauw is heb ik ook niet zoveel energie om iets te gaan doen, maar als dan in een keer de zon schijnt buiten, de lichtstraal die op me neerdaalt net zoals bij Maria en de apostelen, voel ik me in een keer een stuk vrolijker en krijg ik gewoon energie en zin om lekker naar buiten te gaan en iets te gaan doen. Daarom vind ik het pinkster verhaal heel mooi. —Anoniem, A5B

Echt ontzettend mooi

Ik vind de boodschap van Pinksteren echt ontzettend mooi. Het is waar dat we met zijn allen een groot team zijn en voor elkaar op moeten komen. Ook vind ik het verhaal ontzettend goed bij Corona passen, het opgesloten zitten, niet alleen in de verpleeghuizen, maar iedereen zat eigenlijk opgesloten in hun eigen gedachtes. Dit verhaal doet me ook aan het scheppingsverhaal van de Joden denken, ze bliezen elkaar leven en adem in en zo werkte dat eigenlijk ook bij Pinksteren en bij de leerlingen en Maria. Hen werd de kracht ingeblazen om de boodschap van Jezus te verkondigen. Het is een mooi verhaal. —Anoniem, A5B

Blij dat u dit verhaal heeft mogen vertellen

Ik heb dit verhaal nog nooit gehoord, maar dit zette mij ook aan het denken van hoeveel feestdagen hebben we wel niet en ze hebben allemaal een andere gebeurtenis. Er is zoveel geschiedenis waar we ons niet bewust van zijn maar die gewoon een hele prachtige, bijzondere en een sterke betekenis hebben. Daarom ben ik blij dat u dit verhaal heeft mogen vertellen en weet ik nu al een hoop meer over deze feestdag/dagen. Ik vind het super sterk dat Petrus en de anderen op eens zo veel kracht kregen en er uit gingen en genoten van hun leven, want iedereen zou dat moeten doen, iedereen zou moeten genieten van hun leven, want niks is fout iedereen gelooft in andere dingen of heeft andere gedachtes en daar is niks mis mee en zoals u ook al vertelde iedereen is gelijk maar ook iedereen is anders en dat is goed. Dat vind ik. — Anoniem, H3A

Ik wist nooit wat Pinksteren betekende

Ik wist zelf als katholiek opgevoede nooit echt wat Pinksteren betekende dus ben wel heel blij dat ik dat nu ook weet dat er echt een verhaal achter zit want eerst dacht ik,  oh, leuk een dag vrij. Maar ik vind het verhaal achter Pinksteren heel mooi dat ze van zo laag weer zo konden opbloeien door de geest in hun. Ik heb dat ook een keer gehad toen het tijdens de wedstrijd niet goed ging het stond 1-1 in rust maar na een speech van de trainer is het in de tweede helft 9-1 geworden en voelden we ons beter dan ooit en ik denk nu dat dat ook kwam door de teamgeest waar we toen onze kracht uit gehaald hebben. — Thomas Schalk, H4B

Puur gericht op hoop

Ik vind het mooi dat er een feestdag is puur gericht op hoop en energie om alle mogelijke obstakels te overkomen. Het is vaak lastig voor veel mensen om door moeilijke tijden heen te komen en ik heb daar ook vaak veel last van. Ik heb nooit geweten wat er gebeurd is op Pinksteren en waarom het een feestdag is geworden. Ik onthoud het altijd als het weekend dat de kermis komt in Drunen maar waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was wist ik niet zo goed. Ik dacht eigenlijk dat het ook een soort gedenking van iemand zou zijn. En ik denk dat er weinig mensen zijn die weten wat er met Pinksteren gevierd wordt en wat de boodschap achter deze feestdag is. —Anoniem, A5C

Nadruk op samenwerken

De video was een zeer inspirerende video, vooral de nadruk op het samenwerken vind ik mooi. Je kan zelf heel veel bereiken maar door met anderen samen aan iets te werken wordt dat alleen maar meer. Zo kan iemand in zijn eentje wel een bank vertillen van de ene naar de andere kamer. Dit is mogelijk alleen erg lastig en duurt lang. Als je samenwerkt is dit een vrij eenvoudige taak. Dit is een voorbeeld waarbij het mogelijk is om de taak ook alleen uit te voeren maar zo zijn er ook taken die wel met meerdere mensen moeten. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen leren om de essentie in te zien van samenwerking in plaats van alleen samenwerken om een doel te bereiken en dan zodra mogelijk weer alleen verder te gaan. —Anoniem, A5C

Wat een mooi verhaal zeg!

Er zijn twee belangrijkste punten van dit filmpje!

  1. Geestkracht is heel erg belangrijk!! De woorden en de manier van hoe we onze gedachten kunnen verwoorden en vertellen is heel strek en bijzonder.
  2. Je moet altijd achter je boodschap staan. Het kan je inderdaad heel erg bang maken van het niet weten van je krijgt of wat voor consequences je krijgt, maar het is belangrijk om altijd achter je punt te staan, want dan sta je ook achter jezelf!

Door Petrus hebben heel veel mensen kunnen begrijpen wat liefde, kracht, energie en geloof betekende en ik vind het heel mooi dat nu nog steeds, na zo veel jaren mensen hebben iets kunne vinden waar ze in geloven. Je hoeft niet per se christendom religie te hebben, het kan ook hindoeïsme zijn, maar we geloven!! We geloven in mensen, in elkaar, in momenten en dat maakt ons compleet!” —Sofya Nadzharyan, A5C

Ontroerend verhaal

Ik vind het een erg ontroerend verhaal, vooral de verandering die Petrus doormaakt is mooi. Van eerst een erg bange man die zijn vriend verraadde ging hij naar iemand die iedereen om zich heen wilde helpen, ook voor zichzelf, en gaf hij niet op toen de keizer vertelde dat hij hem liet kruisigen. Het is ook een verhaal dat heel goed past bij het christendom, omdat naastenliefde eigenlijk heel centraal staat, je moet voor elkaar zorgen en samen kunnen we er iets goeds van maken zelfs als je geen hoop meer ziet in de toekomst. Dat vind ik erg inspirerend, ook is het leuk om dit verhaal te horen want ik wist nooit echt waar Pinksteren nou om draaide en wat de echte betekenis erachter was. —Anoniem, A5B

Nog nooit van gehoord

Persoonlijk had ik nog nooit van dit verhaal gehoord en ik wist tot nu dan ook niet wat we nu precies met Pinksteren vieren. Ik vind het best een mooi verhaal en ik denk ook dat als je niet Christelijk bent of in god gelooft, je er nog steeds een mooie boodschap uit kan halen. Namelijk dat je op moet komen voor de medemens die het zwaarder heeft en ook dat iedereen gelijk is. Ik vind het dan ook zonde dat veel mensen dit verhaal niet kennen, of het vergeten zijn. Ook de vergelijking met de situatie rondom Corona vind ik mooi en slim gevonden. Anoniem (A5B)

Pink-kracht

Ik vind dit een hele mooie gedachte, zeker in coronatijd. We hebben in deze tijd even niet heel veel energie meer, omdat iedereen wel corona-moe is. Maar nu zijn we weer aan het versoepelen en kunnen we weer veel meer, de scholen gaan weer open wat weer voor wat meer dagstructuur en saam-horigheid zorgt en de terrassen gaan weer open, wat voor ontspanning en gezelligheid zorgt. Dit komt eigenlijk dus net als de PINK-kracht, iedereen kan weer meer en wil weer meer ondernemen. En dat ook nog met Pinksteren! —Anna, A5C

Mooi voorbeeld van compassie en passie voor elkaars welzijn

Dank u wel dat u ons dit verhaal heeft willen vertellen. Het is een mooi verhaal, dat ik eigenlijk toch niet echt compleet kende, maar nu wel. Dat is fijn, want er zijn mooie boodschappen in dit verhaal, waarvan ik wens dat die hedendaags met zoveel passie zouden worden overgegeven als Petrus dat al die eeuwen geleden heeft gedaan. Het vinden van hoop en kracht is een erg mooi thema, iets waar we allemaal iets van kunnen meenemen. Ook het idee dat je die kracht, spirit, geestkracht, vervolgens kunt delen met anderen: dat is iets waar ik van houd. Ik wil graag geloven dat er een wereld is waarin mensen met elkaar kunnen leven, niet alleen maar naast elkaar. Hoewel ik me al jaren besef dat dit idee globaal nooit bereikt gaat worden, is dit verhaal toch een mooi voorbeeld van compassie en passie voor elkaars welzijn, van mens tot mens. —Anoniem, A5C

Ik zal het nooit meer vergeten

Ik vind het pinksterverhaal en erg bijzonder verhaal. Eerlijk gezegd wist ik niet precies wat de betekenis achter Pinksteren was, maar nu ik het weet, zal ik het nooit meer vergeten. Ik vind het een mooie gedachte achter de rekensom van +1. Dit geeft aan dat je echt iedereen een tweede kans moet gunnen, ook jezelf. In welke ellende je ook zit, geef nooit op. Bijzonder hoeveel Petrus over had voor zijn geloof, hij heeft letterlijk zijn leven ervoor opgegeven en dat vind ik erg dapper. Ik hoop dat de leerlingen van Jezus destijds veel mensen hebben kunnen bereiken met hun leer, want iedereen is gelijk en dat zou iedereen moeten weten. —Anoniem, A5C

Heel actueel

Dit verhaal is heel actueel momenteel met de coronapandemie. Iedereen moeten binnen blijven om niet het risico te lopen besmet te raken en te overlijden. Maandenlang hebben mensen binnen gezeten en begonnen ze de moet te verliezen om het oude leven weer snel te terug te krijgen. Totdat een aantal fabrieken hun vaccinaties publiceerden, er kwam weer licht aan het einde van de tunnel er was weer hoop om het oude leven weer terug te krijgen. Gevaccineerde mensen durven weer naar buiten om in contact te komen met anderen, ze durven elkaar weer te omhelzen. Iedereen die gevaccineerd is krijgt een nieuwe kans om het oude leven weer te hervatten. —Tim, A5C

Vol met positieve energie en motivatie

Ik vind het verhaal wat de heer Banning vertelde in de video een mooie boodschap, vooral om te onthouden dat je niet alleen bent of hoeft te zijn, als andere mensen weten dat liefde en gelijke rechten heel belangrijk zijn. Niet alleen voor één iemand, maar voor iedereen in de samenleving, het is belangrijk om iedereen te respecteren, no matter what. Je kunt niet iemand niet accepteren omdat je iemand zo raar of anders vind, als je iemand daarvoor niet respecteert, gaat diegene alsnog niet veranderen, dus al die negatieve energie is helemaal niet nodig in de samenleving! Dit verhaal is helaas niet voor iedereen belangrijk, ik vind dat dit wel zo hoort te zijn, vol met positieve energie en motivatie voor alles. Als iedereen dit zo ervaart, vol positiviteit, word de wereld een veel betere plek dan dat het nu is, omdat niet iedereen zich echt heel bewust is van alle negativiteit die er rondgaat. Dat is nergens voor nodig. —Roos van Bijsterveld, H3B

Niemand hoort zo behandeld te worden

Ik vind het dapper van die Petrus dat hij zijn leven op het spel zette om de boodschap van Jezus door te geven en te vertellen dat Jezus GOED is. Ik vind het slecht van de mensen die hem ophangen terwijl hij (vind ik) een goede daad deed, Petrus en Jezus vonden dat mensen gelijk zijn. Hoe je er ook uit ziet of hoe je ook bent, iedereen is gelijk! En daar ben ik het helemaal mee eens. Discriminatie en zo vind ik ook echt niet kunnen. Iedereen is gewoon een persoon met gevoelens. En als je vind dat niet iedereen gelijk is of dus gaat discrimineren kan je iemand daar ook heel erg mee kwetsen en dat is niet fijn. Verder verdiend niemand de dood aan het kruis en ook Petrus niet want het is een vreselijke dood en wat je ook doet, niemand verdiend zon erge, pijnlijke en langzame dood. Petrus wilde ook nog eens ondersteboven omdat hij volgens hem niet dezelfde dood verdiende als Jezus. Dat vind ik dapper van hem om te zeggen maar hij had de dood sowieso niet verdiend. Elke mens heeft recht op het leven! Zelfs als je fouten hebt gemaakt. Dat Petrus zei dat hij Jezus niet kende was fout van hem maar betekent niet dat hij zon grote straf hoeft te krijgen, dat vind ik een beetje overdreven want uiteindelijk deed hij er ook alles aan om het soort van goed te maken, alles te vertellen wat hij wist van Jezus, hij zette zijn leven op het spel en dat vind ik echt heel dapper van hem en een goede daad! Ik vind dat mensen van deze tijd ook voor elkaar moeten opkomen. Je ziet zo vaak op het nieuws of in de krant dingen over mensen die worden gediscrimineerd. Net zoals George Floyd. Hij werd vermoord en er kwam een hele demonstratie over dat mensen het niet oke vonden. En dat begrijp ik! Niemand hoort zo behandeld te worden. Al ben je wat donkerder van huidskleur of ben je anders dan andere. Iedereen is gelijk!! —Jaydi de Laat, H3B

Blij dat ik dan niet gestopt ben

Ik heb zelf ook al verschillende keren meegemaakt dat ik slecht of niet voldoende presteer. Soms gaf ik het op, maar andere keren bleef ik doorgaan, en ik ben blij dat ik dan niet gestopt ben. Ik vind het van Petrus moedig dat hij naar Rome ging om tegen de keizer te zeggen wat hij nou werkelijk vindt van dat de keizer alsmaar zei dat alleen romeinen echte mensen waren, maar ik vind het zielig en abnormaal dat iemand gekruisigd wordt omdat hij alleen maar zijn mening uitte. —Rick, H3C

Met volle aandacht en plezier

Persoonlijk vind ik het een mooi verhaal, ik heb er met volle aandacht en plezier naar geluisterd. En dat kwam denk ik vooral omdat u die vergelijking gaf. Want wij zitten nu opgesloten in ons huis vanwege die COVID-19, en hun zaten toen ook opgesloten. Alleen het verschil is dat wij er vergeleken met hun het veel langer is dan 50 dagen. Maar de leerlingen gingen de vijftigste dag met volle moed naar buiten en alle verhalen over Jezus verspreiden, en wij zitten met volle moed te zeggen dat er aan deze crisis een einde komt. En dat deden alle leerlingen samen, en wij nu ook met z’n allen. Net zoals een elftal wat u zei. Een iemand kan moeilijk alles alleen doen, maar zodra we elkaar dat extra zetje in de rug geven komen we er met z’n alle uit. —T.L., H3B

Moed en doorzettingsvermogen

Ik vind Pinksteren een heel mooi feest, het is bijzonder omdat het eigenlijk weer een verband heeft met de tijd waar we nu in zitten. Moed en je eigen doorzettingsvermogen is het belangrijkste in deze tijd, net zoals een team vormen met voetbal. Ik doe zelf geen sport met een team, ik doe een sport voor me eigen. Toch haal ik wel de energie uit mijn grooms die mij supporten. Ik vind het mooi om te zien hoe Pinksteren is gekomen, de 50 dagen na Pasen. 7×7+1, het oneindige net zoals liefde, doorzettingsvermogen, kracht en power. Met deze krachten kun je ver komen en daar haal ik mijn energie uit om toch sterk te staat ook al doe ik een individuele sport. —Anoniem, H3B

Ik denk om eerlijk te zijn niet dat alles waar is

Persoonlijk vind ik niet zoveel van Pinksteren enz. Ik ben niet gelovig opgevoed en weet dus nooit precies waar iedere feestdag voor staat. Ik ben wel gedoopt en heb mijn communie gedaan, alleen veel verder is het eigenlijk nooit gegaan. Zelf vind ik het een beetje een gek idee dat Jezus uit de dood op staat enz. en ik weet ook niet of het waar is. Ik vind er eigenlijk dus niet heel veel van. Ik denk om eerlijk te zijn niet dat alles waar is, want als Jezus terug kon komen van de dood om zijn ‘onafgemaakte zaken’ als het ware af te maken, waarom kan iedereen dat dan niet? En ga zo maar door. Ik snap wel dat best wat mensen wel sterk geloven in God, Jezus en alle verhalen, ik ben er alleen niet een van. Ik probeer wel altijd van uit een perspectief te kijken zodat ik het wat beter begrijp, maar dat is eigenlijk ook wel alles. Ik vond het echter wel een inspirerend verhaal, dat je je fouten uiteindelijk nog goed kan maken net als Petrus deed en dat als je ergens in geloofd je dat nooit moet ontkennen omdat je bang bent voor wat mensen ervan vinden of voor de gevolgen. Als je echt iets vindt en als je echt ergens in gelooft moet je daar juist trots op zijn in plaats van het te ontkennen. Het is best speciaal als je ergens zo sterk in gelooft dat je bereid bent er uiteindelijk je leven voor te geven. —Anoniem, H3B

Als ik het later opnieuw probeer lukt het wel

Ik snap Thomas wel, iedereen zei dat Jezus nog leefde en dat ze hem hebben gezien. Terwijl Jezus toch echt aan het kruis was overleden. En vooral als Thomas nog nooit iemand had zien opstaan uit de dood, dus daarom snapte hij het niet. Toen hij Jezus toch had gezien geloofde hij hen toch wel, we weten nog niet of dit waar is, maar ik vind het toch wel goed van thomas dat hij uiteindelijk niet eigenwijs was en toch nog Jezus geloofde en zelfs met hem had gepraat. Ik vind het verhaal van de teamspirit en de zonnestralen ook mooi, omdat ik het in mezelf herken. Als ik een hobby heb, of ik heb bijvoorbeeld hockey, en ik faal in wat ik doe, probeer ik het later opnieuw en dan lukt het wel. Toen Stefanus dood werd gegooid met stenen, schrok ik eigenlijk een beetje omdat dat heel erg wreed is. Ik vind het heel zielig voor Stefanus eigenlijk. Uiteindelijk waren ze toch nog met zijn allen naar buiten gegaan en daardoor kwamen ze toch nog op voor Stefanus, en waarschijnlijk heeft hij dat toch nog gezien, terwijl hij er eigenlijk niet meer was. —Anoniem, H3B)\

Nu weet ik wat het betekent

Ik zal mijn mening geven, ik wist voordat ik dit filmpje ging bekijken niks van alle bijzondere feestdagen, ik was al blij dat ik vrij had 😉, maar nu weet ik ook wat het betekent. Het was een heel duidelijk filmpje, en ook nog leuk om te kijken. Dat heeft u heel mooi gedaan 👍, van mij krijgt u voor uw filmpje en natuurlijk uw lessen een DIKKE 10 👍. —Jesse Zijlstra, M3B

Mijn mening over Pinksteren en de verhalen er omheen

Ik vind het hele mooie verhalen en geloof zelf ook dat ze waar zijn. Alleen vind ik het wel lastig dat Jezus helaas heeft moeten dood gaan voor deze verhalen. Ik vind ook dat Petrus hele mooie dingen heeft gedaan ondanks zijn zonden die hem waarschijnlijk wel vergeven zijn. Ik denk ook dat Petrus niet op zijn kop had moeten opgehangen omdat het natuurlijk wel heel mooi is. Maar ik denk dat hij het verdiende om net zoals jezus opgehangen te woorden voor zijn goede daden. Filmpje/Teamspirit is heel belangrijk denk ik omdat zonder teamspirit mijn leven veel moelijker zou worden bijv. bij mij in de dansgroep wij helpen elkaar graag uit als iemand iets niet weet. Wat ik eigenlijk best normaal vind je moet anderen helpen dan helpen die mensen ook jou. —Mare van Dal, H3B

Altijd door blijven gaan

Ieder jaar is het 49 dagen na Pasen Pinksteren. Veel Nederlanders verwelkomen de vrije dag, maar vaak weten zij niet waaraan zij dit te danken hebben. Het christelijke feest draait om de komst van de Heilige Geest na de hemelvaart van Jezus. Pinksteren werd in de middeleeuwen acht dagen lang gevierd en was verbonden met de lentefeesten. Met Pinksteren wordt binnen het Christendom gevierd dat de Heilige Geest neerdaalde op Aarde. Na de kruisiging van Jezus Christus op Goede vrijdag stond hij volgens de Bijbel na drie dagen op uit de dood. Dat moment wordt herdacht met Pasen!!!! Na de wederopstanding bleef Jezus nog veertig dagen bij zijn twaalf discipelen, !!!!!! die hem een groot gedeelte van zijn leven hadden gevolgd en werden gezien als zijn leerlingen. Jezus vertelde hen dat hij na veertig dagen naar de hemel zou gaan, wat op HEMELVAARTSDAG wordt herdacht, maar dat hij de Heilige Geest zou sturen. DIT WAS HOE IK DACHT EN NU UW VERHAAL, U WEET HET VEEL BETER!!! Dus hierbij het filmpje Kracht van god is levend geworden. Er was een leerling die niet geloofde dat hij leefde hij dacht dat hij dood was. Jezus gaat naar de hemel. Het leek op corona dat niemand bij elkaar kwam. JE ZAT ALLEEN IN EEN KAMER ZO VOELDE HET. Heel af en toe naar buiten voor eten en verder bleven ze binnen zitten nat als in de corona tijd. Pinksteren gebeurde iets geest van jezus is een vogel. Je kan het vergelijken met een VOETBALWEDSTRIJD dat je opeens heel slecht bent, en dat voelt helemaal niet lekker. Maar daarna opeens lukte het wel en je wint de wedstrijd. JE MOET ALTIJD BLIJVEN DOORGAAN!!!! Je kan teamgeest niet kopen. SAMEN SPELEN  is een enorme kracht, een enorme energie want samen bent je sterker. Je moet niet opgeven want alles kan nog lukken. . Alle mensen zijn gelijk waardig. Je moet elkaar troosten en inspireren. het word niks daarna 1 daarna weer 7 en op de 50ste KREGEN ZE HEEEEEEL VEEL energie  MENEER IK VIND HET ECHT HEEL MOOI DAT U ZICH ZELF UW MOTIVATIE MET ANDEREN KAN DELEN EN MENSEN MOTIVEERD ga zo door! Ik geniet er letterlijk van als u dit meerdere keren in lessen kan doen word de sfeer ook beter amen 🙏. —Berkay Aslan, M3A

Iedereen is een persoon met gevoelens

Ik vind het gedurfd, maar natuurlijk ook dapper van die Petrus dat hij zijn leven op het spel zette om de boodschap van Jezus door te geven en te vertellen dat Jezus goed is. Ook vind ik het slecht dat ze Petrus aan het kruis ophangen terwijl hij zijn fout ongedaan wilt maken en daardoor juist een goede daad verricht. Petrus was het met Jezus eens dat iedereen gelijk is en daar ben ik het ook absoluut mee eens. Ik vind dat je elkaar moet behandelen zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Ook vind ik dat racisme en discriminatie moet stoppen, omdat je mensen er zo mee kunt raken. Hoe je er ook uit ziet of hoe je ook bent, iedereen is gelijk. En daar ben ik het helemaal mee eens. Discriminatie en racisme vind ik ook echt niet kunnen. Iedereen is gewoon een persoon met gevoelens. En als je vind dat niet iedereen gelijk is of dus gaat discrimineren kan je iemand daar ook heel erg mee kwetsen en dat is niet fijn. Verder verdiend niemand om dood te gaan aan het kruis of überhaupt om dood te gaan.  Dat Petrus zei dat hij Jezus niet kende was fout van hem. Die hij uiteindelijk ook probeerde om goed te maken, maar dat betekent niet dat hij zon grote straf hoeft te krijgen,  Want uiteindelijk probeerde hij er alles aan te doen om zijn fout recht te zetten. zou deed hij bijvoorbeeld: hij vertelde alleen maar goede dingen over Jezus en hij vertelde echt alles wat hij van Jezus wist aan de burgers. Daardoor zette hij natuurlijk zijn leven op het spel voor jezus en dat vind ik echt gedurfd maar ook echt heel dapper. —A.L., H3A

Opeens energie die alles verandert

Ik vind het idee van 7×7 + 1 kans heel erg mooi. Zelf begrijp ik het nog niet helemaal waardoor ik nog niet helemaal duidelijk kan vertellen hoe ik er over denk. Maar ik vind het erg mooi bedacht. Ik kan me helemaal vinden in het feit dat je soms echt denkt dat alles verloren is en niks je meer kan redden en opeens kun je dan soms een energie voelen die alles verandert. Je voelt je dan weer helemaal goed. Het is net of iemand je weer adem inblaast. Ik vind het pinksterverhaal een heel mooi verhaal en ik kan me zeker vinden in de diepere betekenis. —Anoniem, A5A

Een hele diepe betekenis die ik niet wist

Veel mensen weten de betekenis van Pinksteren niet eens, zelfs ik wist hem niet en mijn opa en oma hebben mij altijd alle feestdagen uitgelegd. (Ik ben half opgevoed met christendom, niet streng maar wel mee op gegroeid.) Eigenlijk als we gaan kijken naar wat het betekent en wat er allemaal is gebeurd vroeger is het wel een hele diepe betekenis. Die we steeds terug vinden in ons eigen leven. We hebben die geestkracht nodig in ons hoofd en in ons hart dit moet ook in het leven je moet je zelf drijven tot het uiterste. Ik vind het verhaal heel mooi en een goede diepe betekenis hebben. —Femmelin Tiessens, H4D

Nogmaals, met dank aan mijn geweldige leerlingen, die me altijd weer opnieuw geest-driftig maken, Bill Banning