Dankbaarheid is een ongelooflijk mooie beleving

Bill Banning schrijft over dankbaarheid. Dat is iets, dat je leerlingen in de les thematisch niet makkelijk uitlegt. “Toch is dankbaarheid een van de mooiste belevingen die er is en je hoopt als docent en pedagoog natuurlijk altijd dat leerlingen iets van dankbaarheid gaan ontwikkelen.”

Confessionele scholen dienen maatschappelijk belang

In de landelijke media speelt momenteel de vraag weer op of confessionele (katholieke en protestantse) scholen niet beter kunnen worden afgeschaft. Op grond van onderzoek (Elshof) en praktijkervaringen (Banning) ook in deze regio komen de auteurs van dit artikel tot het inzicht dat confessioneel onderwijs juist heel waardevol voor onze samenleving.

Kardinaal Willebrandslezing – 5 april 2018

“Geloofsoverdracht veronderstelt allereerst besef van de ontwikkelingen die onze eigen geloofsbeleving doormaakt. Leerlingen blijken de drieslag these, antithese en synthese goed te begrijpen. Evenals de psychologische vertrouwensontwikkeling ontwikkelt het geloof zich van naïef via kritisch-afwijzend naar een verdiepte beleving (de tweede naïviteit). Leerlingen bleken vertrouwen en geloven als iets statisch Read more…