Confessioneel bijzonder onderwijs bewijst zijn waarde in de praktijk

Door: dr. Bill Banning (OMO, d’Oultremontcollege Drunen) Een onderbouwing vanuit historisch, emancipatoir, theologisch, maatschappelijk, pedagogisch-spiritueel en onderwijskundig perspectief Verschillende auteurs pleiten in het Brabants Dagblad (2023) voor het afschaffen van het bijzonder confessioneel onderwijs. Volgens Petra Bies zou dit type onderwijs kinderen verhinderen om hun leven vrij in te richten Read more…

Polyfoon katholiek!

Alle katholieke scholen waar Bill Banning voor werkt hebben aandacht voor de multiculturele en multireligieuze dialoog. Juist in die dialoog met elkaar, tussen katholieken, joden, moslims, boeddhisten, hindoes en atheïsten, openbaart zich de communicatieve Liefde van God als Vader, Zoon en Heilige Geest.

Van onzekerheid en angst naar Pink-kracht!

Het verhaal van Pinksteren en de (dubbele) lockdown door corona vertonen veel gelijkenissen. Om veel leerlingen op basis- en middelbare scholen te bereiken had ik een filmpje gemaakt om Pinksteren uit te leggen aan de hand van onze corona-ervaringen (zie hieronder). Op een aantal basisscholen mocht ik dit verhaal persoonlijk via MS Teams komen vertellen en bespreken.

Franciscus en de wolf

Kort na Dierendag wil Bill Banning een verhaal in herinnering roepen over Franciscus van Assisi en een woeste wolf. Dat verhaal vertaalt hij naar een moderne, evolutionaire benadering van onderwijsprofessionaliteit. Professionaliteit en de eigen persoonlijkheid gaan hand in hand.