“Geloofsoverdracht veronderstelt allereerst besef van de ontwikkelingen die onze eigen geloofsbeleving doormaakt. Leerlingen blijken de drieslag these, antithese en synthese goed te begrijpen. Evenals de psychologische vertrouwensontwikkeling ontwikkelt het geloof zich van naïef via kritisch-afwijzend naar een verdiepte beleving (de tweede naïviteit). Leerlingen bleken vertrouwen en geloven als iets statisch te zien, maar waarderen deze meer dynamische benadering waarbij ruimte is voor crisis en groei.”  – dr. Bill Banning

Waar en wanneer

Datum: donderdag 5 april, van 14.00 tot 17.00 uur.
Locatie: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC  Amersfoort
Kosten:  € 15,– per persoon
Vrienden van KRJ en oud abonnees van Kroniek betalen € 10,– per persoon

Klik hier om u aan te melden.

Kardinaal Willebrandslezing

De jaarlijkse Kardinaal Willebrandslezing georganiseerd door de Katholieke Raad van het Jodendom zal in 2018 gehouden worden door prof. dr. Emile Schrijver, algemeen directeur van het Joods Historisch Museum en bijzonder hoogleraar voor de geschiedenis van het Joodse boek aan de Universiteit van Amsterdam.

Identiteit en tradities onder druk. Wat kunnen wij van Joden leren? Iedereen die lid is van een kerk of religie, iedereen die een bepaalde levensbeschouwing aanhangt, iedereen die betekenis toekent aan waarden of overtuigingen die voor haar of hem belangrijk zijn, staat voor de uitdaging de traditie waar zij of hij in staat door te geven aan een volgende generatie. Dat geldt zeker voor christenen en joden.

Doorgeven van tradities is een essentieel thema voor beiden. Het voortbestaan van hun gemeenschappen staat of valt er zelfs mee. Maar precies hier wordt ook een diepe crisis ervaren. Tradities en identiteit van gemeenschappen staan zwaar onder druk. Die spitst zich toe op twee kernvragen: wat geef je door aan de volgende generatie(s)? En: hoe doe je dat? Ofschoon zowel joden als christenen met deze beide fundamentele vragen worden geconfronteerd, gaan ze er toch veelal op verschillende manieren mee om.

Christenen denken primair aan het doorgeven van het ‘geloof’, aan geloofsoverdracht. Bij joden staan veelal andere zaken voorop. Het gaat hen allereerst om het ‘doen’, het leven volgens de aanwijzingen van de Tora. Daarbij bestaan uiteraard ook verschillen tussen orthodoxe, liberale en seculiere Joden. Deze verschillen in benadering hebben weer implicaties voor de manier waarop men tradities probeert door te geven. Het kan voor joden en christenen verhelderend zijn om inzicht te hebben in de manieren waarop men met deze vragen omgaat. Je begrijpt de ander beter, en kunt van elkaar leren.

De Kardinaal Willebrandslezing wordt gehouden door prof. dr. Emile Schrijver, algemeen directeur van het Joods Historisch Museum te Amsterdam. Hij gaat in op de vraag wat voor de verschillende groeperingen binnen het jodendom in Nederland zó wezenlijk is dat zij dit aan komende generaties beslist willen doorgeven. Hij staat ook stil bij hoe zij dat doen.

Prof. dr. Dineke Houtman, hoogleraar Judaica aan de Protestantse Theologische Universiteit, en dr. Bill Banning, docent godsdienst-levensbeschouwing op het d’Outremontcollege / identiteitsbegeleider katholieke basisscholen te Drunen, reageren op de lezing door middel van een kort co-referaat en gaan na wat christenen van deze joodse benadering kunnen leren.

De lezing wordt georganiseerd door de Katholieke Raad voor het Jodendom in samenwerking met Luce, Tilburg School of Catholic Theology.