Limarley Kingsale is docent levensbeschouwing op het Stanislascollege in Pijnacker. Hij geeft antwoord op de vragen: “Kan ik mijn geloof beleven in mijn eentje, of heb ik daarvoor de Kerk nodig?” en “Waarom kon Jezus over water lopen?”.

De video’s waarin Limarley deze vragen beantwoordt, kun je bekijken op: https://www.katholiekleven.nl/videos/geloven-hoe-zit-dat-videos. Links naar de youtubevideo’s zijn daarnaast onderaan dit artikel opgenomen.

Met deze vragen start katholiekleven.nl een nieuwe serie video’s. In #Geloven. Hoe zit dat? Katholiekleven.nl is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen:

“De online wereld is een werkelijkheid waarin we leven, en met name voor jongeren is dit zo. Daarom wil de Katholieke Kerk in Nederland er present zijn en laten zien hoe we ons dagelijks leven vorm kunnen geven vanuit geloof, hoop en liefde.

De apostel Paulus noemt ze in zijn brief aan de christenen van Korinthe: “Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste” (1 Korintiërs 13, 13).

De symbolen voor geloof, hoop en liefde zijn verwerkt in het logo. Het hart (de liefde) is in het logo het grootst afgebeeld en komt voorop. Het logo laat zich ook omdraaien en lezen met het geloof voorop. Voor christenen volgt de liefde immers uit het geloof in God en de daarmee samenhangende opdracht of roeping tot naastenliefde.” Zie verder: https://www.katholiekleven.nl/over-ons


Kon Jezus over water lopen?
Kan je zonder kerkbezoek?