Op uitnodiging van de voorzitter van het college van bestuur van Primenius, de heer John A.C.H. van Meekeren, heeft de voorzitter van de NKSR, diaken drs. Titus G.W. Frankemölle, op 22 maart 2018, in het prachtige Drentse Zeegse een tweetal presentaties verzorgd over katholiek onderwijs. In de ochtend behoorden schoolleidingen en bestuur tot het gehoor. Na de lunch voegden zich daar ook de coördinatoren identiteit bij. Tijdens de presentaties werd onder meer gesproken over bronnen, waarden, de sociale leer van de Kerk, de interculturele en interreligieuze dialoog en de geleefde identiteit. Door Primenius in haar identiteitsbeleid aangeduid in de drieslag: wortels, waarden en werken.

Onder de stichting Primenius ressorteren 34 basisscholen (27 katholieke, 2 katholiek/protestant-christelijk – waarvan één SBO, 1 katholiek/openbaar en 4 algemeen bijzondere scholen) in Groningen en Drenthe.

De studiedag is georganiseerd door Primenius, in samenwerking met de beleidsmedewerker van het Onderwijsbureau Meppel, de heer Tom Knippers, en de identiteitsbegeleider van het Onderwijsbureau Meppel, mevrouw drs. Agda Wachter.

Door heel bewust regelmatig met elkaar van gedachten te wisselen over hedendaags inspirerend katholiek onderwijs staat Primenius met beide benen in de katholieke traditie, levert zij vanuit haar dienst aan de samenleving kwalitatief hoogstaand onderwijs en bovenal een belangrijke bijdrage aan de persoonsvorming van leerlingen.

De beide presentaties en de door de voorzitter van de NKSR aangehaalde tekst van de toespraak van paus Franciscus voor de Commissie van Bisschoppenconferenties van de EU (COMECE) op 28 oktober 2017 in Rome kunt u downloaden via onderstaande links

Downloads