De bewering van Hans de Vries, Partij van de Rede, in zijn opiniestuk in Trouw van 30 december, dat confessioneel onderwijs bijdraagt tot segregatie, is volslagen onzin!

Doorheen de eeuwen richt zich het katholiek onderwijs, waar ook ter wereld, op iedereen. Juist dat is een belangrijke kernwaarde. Katholiek onderwijs is een dienst aan de samenleving en wordt verzorgd voor de mens, voor iedere mens en voor de hele mens. De mens met een hoofd, een hart en met handen.

Iedereen welkom
Katholiek onderwijs gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle mensen. De ene mens is niet meer dan de ander. Met elkaar vormen we een grote gemeenschap, waar ruimte is voor iedereen. Iedereen wordt “in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”(art. 1 GW). Leerlingen leren daarom bij een verplicht vak als levensbeschouwing/godsdienst over alle wereldreligies, levensfilosofieën en andere culturen. Onze wereld is immers multireligieus en multicultureel.

Tweedeling
De sociale en intellectuele tweedeling, die in het Nederlandse onderwijs is ontstaan, is onacceptabel. En dan hebben we het nog niet over onze islamitische leerlingen. Door onze angst dat vluchtelingen, andere culturen en religies de joods-christelijke identiteit aantasten, dreigen zij het kind van de rekening te worden. Juist het katholiek onderwijs kent vele scholen waar van de leerlingen nagenoeg niemand katholiek is en velen moslim zijn. Katholieke scholen wereldwijd hebben zich ook over deze leerlingen ontfermd. Juist vanwege de kernwaarden van het katholiek onderwijs mag de samenleving verwachten, dat katholieke scholen niet blijven wachten op beleid uit Den Haag, een toevallige verkiezingsuitslag of een resultaat van coalitievorming. Ze gaan op basis van de vrijheid van onderwijs zelf aan de slag.

Katholiek onderwijs is burgerschap pur sang! Het richt zich op de menselijke waardigheid van eenieder, op het algemeen welzijn, solidariteit, gerechtigheid en gespreide verantwoordelijkheid. Dit zijn kernwaarden voor de vele orden en congregaties, die in alle werelddelen onderwijs geven. Denk bijvoorbeeld aan de katholieke scholen in het Midden-Oosten, waar uitingen van christelijk geloof strikt verboden zijn. Ook daar bieden we onderwijs om mensen uit hun armoede te bevrijden.

Neutrale onderwijsvisie is geklets
Vanzelfsprekend is “taal-, reken-, wiskunde- of geschiedenisonderwijs” niet hetzelfde op alle scholen. Onderwijs is immers nooit neutraal. De leraar heeft altijd een mening en is op basis daarvan het voorbeeld voor leerlingen. Niet alleen in voorbeelden bij de lesstof, maar ook in het eigen gedrag. De docent voor de klas is bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Hij of zij kan en mag nooit neutraal zijn, aangezien de Nederlandse onderwijswetgeving niet alleen eisen stelt aan de kwalificerende functie van onderwijs, zeg maar het kennisgedeelte, maar ook aan de socialiserende functie en de persoonsvorming van leerlingen. Onderwijs is meer dan het overdragen van kennis. Juist de sociale opbrengsten van het onderwijs in Nederland zullen in de komende maanden door de onderwijsinspectie in kaart worden gebracht.

Neutraal openbaar onderwijs bestaat niet en leidt dus tot niets. Ook niet als het zogenaamd wetenschappelijk gefundeerd zou zijn, zoals Hans de Vries op zijn website propageert. Immers, de wetenschap is onderhevig aan interpretatie en juist de twijfel is het eerbetoon aan de waarheid. De inhoud van zijn utopische onderwijs zal linksom of rechtsom door de Tweede Kamer moeten worden bepaald. Zie daar al een probleem. Volgen we gedurende vier jaar de lijn van de PVV, groep Kuzu/Öztürk, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, CDA, SP, VVD, CU of SGP? Om nog maar te zwijgen over de Piratenpartij, Geen Peil of Voor Nederland. Iedere vier jaar moeten overheidspedagogiek en dus onderwijscurricula op de schop. Onderwijs op basis van halfjaarlijkse referenda?

De argumenten van Hans de Vries hebben alle schijn van een mislukte poging om zelf artikel 1 van onze Grondwet te omzeilen en met drogredenen het confessioneel onderwijs in ons land te verbieden. Hoezo, immoreel?

Rijen, 5 januari 2017

Diaken Titus Frankemölle
voorzitter NKSR

Categories: Opinie