Wanneer: 18 september 2019 van 12:00 tot 17:00 uur
Waar: Sint-Janslyceum, Sweelinckplein 3, ’s-Hertogenbosch
Programma: onderaan deze pagina

Klik hier om direct aan te melden!


Burgerschapsvorming is belangrijk en actueel! Ze heeft te maken met ‘mens worden’ en raakt direct aan wie wij (willen) zijn. De identiteit van de school klinkt door in burgerschapsonderwijs. Katholieke scholen hebben een lange en rijke traditie in het vormen van jonge mensen. Een rijke bron om uit te putten. Burgerschap is geen apart vak, maar een geïntegreerd en constituerend bestanddeel van het pedagogisch klimaat van iedere school.

Mgr. Jan Hendriks verzorgt als bisschopreferent voor het katholiek onderwijs de inleiding op de middag.

Anne Bert Dijkstra, hoogleraar aan de UvA en coördinerend inspecteur sociale kwaliteit bij de inspectie van het onderwijs, geeft een overzicht van de wettelijke eisen en de stand van zaken van (de kwaliteit van) het burgerschapsonderwijs in Nederland. Tevens laat hij zien hoe scholen kunnen bijdragen aan de bevordering van burgerschap van jongeren.

Lea Gulikers, docent aan het Eckartcollege in Eindhoven, en Peter Burgers, docent aan Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel, laten zien hoe je bij ieder (!) vak in het voortgezet onderwijs vanuit het eigen curriculum morele vraagstukken en dilemma’s op een voor leerlingen en docenten aantrekkelijke manier bespreekbaar kunt maken. Lea en Peter zijn deelnemers aan de werkgroep burgerschapsestafette van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Gedurende een periode van drie jaar ontwikkelen zij samen met drie collega’s uit het vmbo en praktijkonderwijs inspiratiemateriaal voor burgerschapsvorming. Al het materiaal zal door middel van een app om niet digitaal toegankelijk zijn voor iedereen in Nederland en Vlaanderen en daarbuiten.

Een andere collega zal met concrete voorbeelden laten zien hoe het basisonderwijs handen en voeten geeft aan burgerschapsvorming en daarmee een waardevolle impuls aan school- en onderwijsontwikkeling.

Lieven Boeve, hoogleraar aan de KU Leuven en directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zet uiteen hoe burgerschapsvorming gestalte krijgt in Vlaanderen en hoe met burgerschapsprojecten de katholieke dialoogschool verder wordt geconcretiseerd.

Erik van Kerkhoff, adviseur katholieke identiteit bij Verus, zal tot slot zijn bespiegelend resumé op de middag met ons delen.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, directies en docenten in het primair en middelbaar onderwijs, pabodocenten, identiteitsbegeleiders, studenten en anderen die betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in de katholieke schoolwereld.

De bijeenkomst zal in goede banen worden geleid door Jan-Willem Wits, onder meer bekend als het ‘brein’ achter het interview dat paus Franciscus gaf aan de Utrechtse daklozenkrant. Na afloop van het plenaire programma is er alle ruimte voor informele ontmoeting en voortzetting van het gesprek.

Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden.

U kunt zich voor deze studiemiddag aanmelden op www.nksr.nl. Bij voorkeur vóór 10 september 2019 met het oog op de verzorging van de inwendige mens.

Met een hartelijke groet,

Mgr. dr. Jan W.M. Hendriks
bisschopreferent katholiek onderwijs

Diaken drs. Titus G.W. Frankemölle
voorzitter NKSR                               


Programma

12:00    Inloop met broodjeslunch

12:30    Opening door Jean Wiertz, rector van het Sint-Janslyceum
12:35    Inleiding door Mgr. dr. Jan Hendriks, bisschopreferent katholiek onderwijs
12:45    Presentatie door prof. dr. Anne Bert Dijkstra, coördinerend onderwijsinspecteur sociale kwaliteit
13:30    Uit de praktijk van het VO door drs. Lea Gullikers en drs. Peter Burgers, werkgroep burgerschapsestafette vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

14:00    Pauze

14:20    Uit de praktijk van het basisonderwijs
14:50    Presentatie door prof. dr. Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen
15:35    Gedachtewisseling, discussie en dialoog
16:05    Bespiegeling door Erik van Kerkhoff, adviseur katholieke identiteit bij Verus
16:15    Afsluiting door diaken drs. Titus Frankemölle, voorzitter NKSR

16:20    Netwerkborrel


Nu aanmelden!

Categories: Save the date