Op 29 november organiseert het Wittemer Beraad samen met o.a. de katholieke lerarenvereniging Sint Bonaventura-AOb/FNV, CNV-Onderwijs, BON, Universiteit Maastricht e.a. een bijeenkomst waarin we op zoek gaan naar oplossingen voor (ook regio specifieke) problemen in het Limburgse onderwijs.

Het Wittemer Beraad (WB) is een regionale denktank die zich tot doel heeft gesteld actuele sociaal-maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar te maken door het economische en sociale domein samen te brengen. ‘Rijnlands denken’ is leidend in deze benadering. Het Wittemer Beraad streeft ernaar een actieve en verbindende bijdrage te leveren aan het dichten van de groeiende kloof in de Limburgse samenleving en te werken aan een samenleving waarin ieder mens telt.

Door de druk die er op het onderwijs in al zijn geledingen staat, heeft het WB besloten om in 2019 en 2020 extra aandacht te schenken aan actuele kwesties in het Limburgse onderwijs. Te denken valt aan thema’s als het lerarentekort, de werkdruk, de verschillen tussen kansarm en kansrijk, de problemen rond examens, het internationaliseringsbeleid.

Wij willen kennis, ervaringen en expertise van het brede maatschappelijke onderwijsveld bijeenbrengen. Wij streven ernaar voelbare verbetering aan te brengen in het werk van alle betrokkenen en de aanwezige structuren te verbinden en de positieve geluiden te versterken. Genodigden zijn docenten, schoolbesturen, politici, beleidsmakers van gemeenten en provincie, studenten, wetenschappers, ouders.

De conferentie heeft als doel een aantal breed gedragen aanbevelingen en concrete beleidsadviezen. Voor de inzichten van de conferentie zal, net als na afloop van de conferentie van 2017, in de media uitdrukkelijk aandacht gevraagd worden.

Meer informatie en aanmelding

Een uitgebreide beschrijving van het programma en de keuzeonderdelen, kunt u vinden in deze LinkedIn-post.

Als u zich wilt aanmelden, dan kan dat via de website van Wittemer Beraad.

Het Klooster in Wittem
Categories: Save the date