Graag nodigen wij u uit voor een voordracht door Dom Bernardus Peeters ‘Inleiding in benedictijns leiderschap’. Deze wordt gehouden op vrijdagmiddag 22 februari aanstaande van 16.00 – 18.00 uur in de Johanneszaal van Bovendonk, Hofstraat 8 te Hoeven.

Voor wie

De inleiding is speciaal voor mensen die actief zijn in leiding en besturen van parochies en PCI’s, van onderwijs- en zorginstellingen, van bedrijven en in het openbaar bestuur. Iedere andere geïnteresseerde is eveneens van harte welkom.

Benedictijns leiderschap

De Regel van Benedictus wijdt een afzonderlijk hoofdstuk (hoofdstuk 2) aan de taken en de plaats van de abt binnen de communiteit. Momenteel laten veel managers zich juist door dit hoofdstuk inspireren bij de uitoefening van hun taak en de beleving van hun verantwoordelijkheid. Benedictijns leiderschap is, populair gezegd “in”.
Abt Bernardus Peeters zal spreken vanuit zijn eigen ervaring als abt en leraar van abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven. Hij doet dit vanuit het gedachtegoed van Benedictus van Nurcia en Bernardus van Clairvaux. Deze laatste heilige staat aan de basis van de spiritualiteit van de cisterciënzers van de strikte observantie, de orde waartoe abdij Koningshoeven behoort.

Over de inleider

Dom Bernardus ocso, abt van abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot verzorgt de inleiding. Dom Bernardus Peeters studeerde dogmatiek aan de Theologische Faculteit te Tilburg. De monniken van Koningshoeven kozen hem in 2005 op 37-jarige leeftijd tot abt van hun abdij.
In 2017 werd hij voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen.

Bezoek aan graf van Benedictus

De lezing wordt door het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, georganiseerd in het kader van het voorprogramma op de bisdombedevaart in het najaar van 2019  ‘In de sporen van de heilige Benedictus’. Eindbestemming van deze bedevaart is het graf van de heilige Benedictus in Monte Cassino, Italië. De lezing van abt Bernardus kunt u uiteraard ook meemaken, als u niet kunt of wilt deelnemen aan de bisdombedevaart.

Programma

15:45   Ontvangst
16:00   Lezing Inleiding Benedictijns Leiderschap door Abt Bernardus Peeters
16:50   Pauze
17:10   Voortzetting lezing met na afloop gelegenheid tot vragen en gesprek
18:00   Einde

Inschrijven en kosten

U kunt u inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier op website van het Sint Franciscuscentrum.  Aan de middag zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Mogen wij u vragen om te helpen aan deze activiteit bekendheid te geven?

Graag ontmoeten wij u op vrijdagmiddag 22 februari 2019.


Drs. Ben Hartmann
Directeur Sint Franciscuscentrum

Categories: Save the date