Op 12 september 2019 heeft paus Franciscus zich uitgesproken voor een wereldwijde educatiealliantie. In een vervolg op zijn encycliek uit 2015 over de zorg voor la nostra casa comune, ons gemeenschappelijk huis, benadrukt hij opnieuw de noodzaak tot dialoog. Een dialoog over hoe we de toekomst van onze planeet vormgeven en hoe we daarbij de talenten van eenieder moeten benutten.

Paus Franciscus spreekt zich uit voor deze wereldwijde educatiealliantie, de Global Educational Alliance, vanuit het besef dat het in onze steeds verder versnellende wereld moeilijker en moeilijker wordt om balans te vinden. Steeds veranderende referentiekaders in het licht van (technologische) ontwikkelingen vragen dito om een continue herijking van de eigen identiteit.

Het onderwijs speelt een bijzondere rol in dit soort veranderingen. Niet alleen is het evenzeer onderhevig aan deze veranderingen, maar ook moet het onze jongeren voorbereiden om met zulke veranderingen om te gaan, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en de toekomst van ons gemeenschappelijk huis ermee kunnen vormgeven.

“Elke verandering vraagt om een onderwijsproces waarin iedereen betrokken wordt. Daarom is het nodig om te komen tot een educational village waarin alle mensen, naar gelang hun rollen, de taak delen om een netwerk te vormen van open en menselijke relaties. Een Afrikaans spreekwoord stelt: Er is een heel dorp nodig om een kind op te voeden. Wij moeten een dergelijk dorp maken voordat we kunnen onderwijzen.”

De paus spoort aan tot het gezamenlijk promoten van initiatieven die de toekomst positief kunnen veranderen, tot dialoog met beleidsmakers die zich bezighouden met onderwijs en hij hoopt velen te mogen begroeten op 14 mei 2020 in het Vaticaan voor een ontmoeting over dit onderwerp. Hij roept ook jongeren op om aanwezig te zijn en vooral “jullie verantwoordelijkheid voor het maken van een betere wereld aan te voelen.”


Categories: Nieuws