De erkenningsprocedure als katholieke scholen is tot voor kort voor de Nederlandse katholieke Schoolraad (NKSR) en de bisschoppen verricht door de juristen en medewerkers van de Vereniging van katholiek Onderwijs (VKO) die enkele jaren geleden met de protestantse besturenraad gefuseerd is tot Verus. Nu daar verandering in gekomen is, was het op woensdag 23 mei zover dat de voorzitter van de NKSR en ik hen hartelijk konden bedanken voor het vele werk.

In Woerden waar Verus gehuisvest is, kwamen drs. Titus Frankemölle, diaken, directeur van OMO-scholen en voorzitter van de NKSR samen met mr. Thérèse Penders, mr. Loulène Boersma, mw. Masha Dofferhoff en Khrisna Dawtal en ikzelf samen om stil te staan bij de voorbije jaren en vooral veel dank te zeggen voor de inzet van deze mensen. Mw. mr. Thérèse Penders heeft namens de NKSR ruim dertig jaar de erkenningstaak met veel toe­wijding en nauwgezetheid uitgeoefend. De laatste jaren deelde zij deze taak eveneens op voortreffelijke wijze met mw. mr. Loulène Boersma met ondersteuning van mw. Masha Dofferhoff, terwijl Khrisna Dawtal de website van de NKSR beheerde. Ook op deze plaats aan hen allen onze hartelijke dank.

De erkenningstaak wordt voortaan door de NKSR zelf verzorgd en is overgenomen door mw. mr. Marieke Wijnbeld. Alle informatie daarover is te vinden op de vernieuwde website.

Door: Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks

Overgenomen van: https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=1769 op 26 mei 2018

Categories: Nieuws