Europa

Wat is de Europese Unie? Dat is een vraag die menig hart beroert, niet allerminst dat van het katholiek onderwijs. Tijdens een samenzijn in Glasgow heeft het Europees Comité voor het Katholiek Onderwijs zich juist over die vraag gebogen. Want wat moeten we onze leerlingen leren over de Europese Unie? Read more…

Afscheid oud-medewerkers NKSR

De erkenningsprocedure als katholieke scholen is tot voor kort voor de Nederlandse katholieke Schoolraad (NKSR) en de bisschoppen verricht door de juristen en medewerkers van de Vereniging van katholiek Onderwijs (VKO) die enkele jaren geleden met de protestantse besturenraad gefuseerd is tot Verus. Nu daar verandering in gekomen is, was Read more…