Europa

Wat is de Europese Unie? Dat is een vraag die menig hart beroert, niet allerminst dat van het katholiek onderwijs. Tijdens een samenzijn in Glasgow heeft het Europees Comit√© voor het Katholiek Onderwijs zich juist over die vraag gebogen. Want wat moeten we onze leerlingen leren over de Europese Unie? Read more…