Met het oog op de jaarplanning 2019-2020, alsmede op de al snel vollopende agenda’s, maken wij u graag attent op een drietal boeiende activiteiten, die de Nederlandse Katholieke Schoolraad in de eerste helft van het komende schooljaar organiseert.


Studiemiddag Burgerschapsvorming

  • 18 september 2019, van 12:00 tot 17:00 uur
  • Sint Janslyceum, Sweelinckplein 3 in ’s-Hertogenbosch

De NKSR organiseert voor u een studiemiddag over burgerschapsvorming op katholieke scholen. Aan de hand van concrete (les)voorbeelden uit het basis- en voortgezet onderwijs laten collega’s zien hoe burgerschapsvorming een geïntegreerd onderdeel is van het pedagogisch klimaat van de school.

Anne Bert Dijkstra, hoogleraar aan de UvA en coördinerend inspecteur sociale kwaliteit bij de inspectie van het onderwijs, geeft een overzicht van de wettelijke eisen en de stand van zaken van (de kwaliteit van) het burgerschapsonderwijs in Nederland en laat zien hoe scholen kunnen bijdragen aan de bevordering van burgerschap van jongeren.

Lieven Boeve, hoogleraar aan de KULeuven en directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zal uiteenzetten hoe burgerschapsvorming gestalte krijgt in Vlaanderen en hoe met burgerschapsprojecten de katholieke dialoogschool verder wordt geconcretiseerd.

Week Katholiek Onderwijs

  • 30 september tot en met 4 oktober 2019

Dit jaar wordt de week van het katholiek onderwijs gehouden in de week waarin Werelddierendag valt, het feest van de Heilige Franciscus van Assisi. Een feestdag die nooit ongemerkt voorbijgaat en die ons talloze aanknopingspunten biedt om samen stil te staan bij thema’s als ons klimaat, het milieu, duurzaamheid en solidariteit. Kortom, bij de zorg en verantwoordelijkheid die we samen dragen voor ‘ons gemeenschappelijk huis’ zoals paus Franciscus dit noemt.

In samenwerking met verschillende partners, onder wie onderwijspedagoog en theoloog dr. Bill Banning, de Franciscanen en de Vastenactie, wordt er voor het basis- en voortgezet onderwijs digitaal materiaal ontwikkeld rond de persoon van Franciscus en de genoemde thema’s. Vanaf september kunt u het materiaal downloaden van de websites www.nksr.nl en www.vastenactie.nl.

Advent en Kerstmis

  • 2 tot en met 20 december 2019

Zoals u inmiddels van ons gewend bent, bieden wij u ook in 2019 voor de Advent en Kerstmis contextrijk digitaal materiaal en een prachtige kerstposter aan. Begin november kunt u de poster tegemoetzien en kunt u het bijbehorende lesmateriaal downloaden van de websites van www.nksr.nl en www.vastenactie.nl

Categories: Save the date