Samenleven is een kunst

Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam en referent namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie voor het katholiek onderwijs, heeft bij de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR), op 7 december 2017, in parochiecentrum Kerkestein in Vleuten, een Read more…