INSPIRATIE MAAKT VERSCHIL

Missie en visie

Schoolbestuurders, schoolleiders, leerkrachten, leerlingen en intern toezichthouders en stakeholders vormen de gemeenschap van de katholieke school. Zij dragen samen zorg voor het katholiek onderwijs in de praktijk. Verus ondersteunt katholieke scholen met de narratieve benadering van het Verhaal van de school. En rust scholen toe om te verwoorden waar ze voor staan (missie) en wat het betekent wanneer een school zich katholiek noemt? De identiteit van katholiek onderwijs is meer dan een optelsom van vieringen en het predicaat dat op de gevel van de school staat. Identiteit is een dynamisch gegeven en omvat verschillende dimensies zoals onder meer de pedagogische visie, waarden en normen. Identiteit brengt tot uitdrukking wat als kwaliteit beschouwd wordt op een school. Identiteit is kwaliteit. Voor het ontwikkelen van de missie en visie van uw school en schoolbestuur of een strategisch beleidsplan, zie drs Jochem Duijnhouwer, adviseur Verus, T: 0348 - 74 41 25, E: en Thérèse Penders, jurist Verus, T: 0348 -74 41 23, E: .

Cover Reflexief 1-3 Cement van de samenleving-klein

 

 

Cover van 2005 Sociaal prakticum of maatschappelijke stage

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-4 Het nieuwe leren-klein

 


Cover van 2006 Kadertekst Een kwaliteitsperspectief voor de katholieke school

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-1 De markt als maatstaf-klein

 

 

Cover 2003 visietekst Verbinden en vertrouwen def

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-2 De nieuwe leerling-klein

 

Cover van 2005 Beleidsplan Inspiratie maakt verschil

   Lees meer...