INSPIRATIE MAAKT VERSCHIL

Medezeggenschap

Een schoolbestuur dat een besluit neemt dat de goedkeuring van de NKSR behoeft, dient in een aantal gevallen een dergelijk besluit ook aan de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad voor te leggen. Hierna wordt op de onderscheiden besluiten en de rol van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ingegaan.

Besluit tot wijzigingen van de statuten

- Een voorgenomen besluit tot statutenwijziging behoeft de instemming of het advies van de (G)MR indien het medezeggenschapsreglement van de (G)MR dit bepaalt.

- Een besluit tot statutenwijziging op grond van de scheiding van bestuur en toezicht behoeft geen instemming of advies van de (GMR), tenzij het reglement van de (G)MR dit bepaalt.

- Vaak wordt in de statuten opgenomen dat de mr/gmr in de gelegenheid wordt gesteld een bindende voordracht te doen voor een lid Raad van Toezicht (alleen bij een Raad van Toezicht-model). Dit recht is opgenomen in de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ .

- De medezeggenschapsraad (mr) en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) hebben ook een adviesrecht aangenomen voorgenomen besluiten die de vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan. Deze aanvulling is verwerkt in de WMS modelreglementen PO en VO (zie www.infowms.nl).

Wijzigen grondslag van de school (stichting, opheffing, fusie, overdracht)

Ook bij deze besluiten heeft de (g)mr een advies- of instemmingsrecht

In het kader van een besturenfusie kan het voorkomen dat een voorgenomen grondslagwijziging van een school
(bijvoorbeeld van bijzonder/openbaar naar algemeen bijzonder) gevolgen heeft voor de nog op te stellen statuten. ” Een ingrijpende maatregel als grondslagwijziging dient in al zijn facetten uitgewerkt te worden voordat de Oudergeleding van de MR (OMR)kan worden gevraagd om al dan niet met de grondslagwijziging in te stemmen”, aldus de Landelijke Commissie voor Geschillen. Hoewel ook in dit geval geen sprake van een bevoegdheid om in te stemmen met concept statuten, dienen de concept statuten wel in een vroeg stadium de nodige duidelijkheid te bieden( 104841 / uitspraak LGC d.d. 28 maart 2011).

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te beki

Cover Reflexief 1-3 Cement van de samenleving-klein

 

 

Cover van 2005 Sociaal prakticum of maatschappelijke stage

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-4 Het nieuwe leren-klein

 


Cover van 2006 Kadertekst Een kwaliteitsperspectief voor de katholieke school

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-1 De markt als maatstaf-klein

 

 

Cover 2003 visietekst Verbinden en vertrouwen def

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-2 De nieuwe leerling-klein

 

Cover van 2005 Beleidsplan Inspiratie maakt verschil

   Lees meer...