INSPIRATIE MAAKT VERSCHIL

KOSTEN ADVISERING SCHOOLBESTUREN

Aan de voorbereiding van het advies aan het NKSR-bestuur inzake de goedkeuring van besluiten, die de goedkeuring van de NKSR behoeven (bijvoorbeeld een statutenwijziging), zijn kosten verbonden.

Leden Verus

a. Leden die betalend lid zijn voor de onder hen ressorterende katholieke scholen:
Voor schoolbesturen die lid zijn van Verus wordt er vijf uur gratis dienstverlening verleend. Indien het aantal uren dienstverlening meer dan vijf uren bedraagt, zullen er kosten in rekening gebracht worden. Het uurtarief voor deze dienstverlening bedraagt € 150,- (leden zijn vrijgesteld van BTW). Desgewenst kunt u een offerte aanvragen over de te verwachten kosten.

b. Leden die niet-betalend lid zijn voor de onder hen ressorterende katholieke scholen:
Wanneer een schoolbestuur wel lid is van Verus maar niet is aangesloten voor de onder hem ressorterende katholieke school of scholen, wordt dit schoolbestuur als een niet-lid beschouwd voor de dienstverlening door de NKSR. Zie hieronder.

Niet-leden Verus
Voor niet bij Verus aangesloten schoolbesturen bedragen de kosten voor advisering aan het NKSR-bestuur inzake de goedkeuring van besluiten, die de goedkeuring van de NKSR behoeven (bijvoorbeeld een statutenwijziging), € 165,- excl. BTW. Desgewenst kunt u een offerte aanvragen over de te verwachten kosten.

KOSTEN ADVISERING KATHOLIEKE OUDERVERENIGINGEN

Leden Verus
a. Leden die betalend lid zijn voor de onder hen ressorterende katholieke scholen: Aan een oudervereniging van een katholieke school van een schoolbestuur, dat lid is van Verus, wordt vijf uur gratis dienstverlening verleend. Indien het aantal uren dienstverlening meer dan vijf uren bedraagt, zullen er kosten in rekening gebracht worden. Het uurtarief voor deze dienstverlening bedraagt € 150,- (leden zijn vrijgesteld van BTW). Desgewenst kunt u een offerte aanvragen over de te verwachten kosten.

b. Leden die niet-betalend lid zijn voor de onder hen ressorterende katholieke scholen:
Wanneer een schoolbestuur wel lid is van Verus maar niet is aangesloten voor de onder hem ressorterende katholieke school of scholen, wordt dit schoolbestuur als een niet-lid beschouwd voor de dienstverlening door de NKSR. Zie hieronder.

Niet-leden Verus
Voor een oudervereniging van een katholieke school van een schoolbestuur, dat geen lid is van Verus, bedragen de kosten van de dienstverlening € 165,- excl. BTW.  Desgewenst kunt u een offerte aanvragen over de te verwachten kosten.

Cover Reflexief 1-3 Cement van de samenleving-klein

 

 

Cover van 2005 Sociaal prakticum of maatschappelijke stage

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-4 Het nieuwe leren-klein

 


Cover van 2006 Kadertekst Een kwaliteitsperspectief voor de katholieke school

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-1 De markt als maatstaf-klein

 

 

Cover 2003 visietekst Verbinden en vertrouwen def

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-2 De nieuwe leerling-klein

 

Cover van 2005 Beleidsplan Inspiratie maakt verschil

   Lees meer...