INSPIRATIE MAAKT VERSCHIL

KOSTEN ADVISERING SCHOOLBESTUREN EN KATHOLIEKE OUDERVERENIGINGEN

 

De kosten voor de juridische dienstverlening worden rechtstreeks aan het schoolbestuur doorbelast op basis van een uurtarief van € 150. De kosten van een advies door Verus over de bereikbaarheid van het katholiek onderwijs, zullen aanvullend in rekening gebracht worden.

Cover Reflexief 1-3 Cement van de samenleving-klein

 

 

Cover van 2005 Sociaal prakticum of maatschappelijke stage

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-4 Het nieuwe leren-klein

 


Cover van 2006 Kadertekst Een kwaliteitsperspectief voor de katholieke school

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-1 De markt als maatstaf-klein

 

 

Cover 2003 visietekst Verbinden en vertrouwen def

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-2 De nieuwe leerling-klein

 

Cover van 2005 Beleidsplan Inspiratie maakt verschil

   Lees meer...