INSPIRATIE MAAKT VERSCHIL

Katholieke school

Een katholieke school is een school die streeft naar een onderwijskundige inrichting die rekening houdt met en recht doet aan:

- de inspiratiebron van waaruit wordt gewerkt,
- het evangelie en
- de katholieke traditie.

Katholiek onderwijs is in de eerste plaats onderwijs. Katholiek onderwijst wordt gegeven vanuit een katholieke traditie in een open dialoog met andere godsdiensten en levensovertuigingen. Leerlingen met een katholieke achtergrond vinden in deze school identificatiemogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van hun identiteit, en ontwikkelen een openheid voor de multiculturele samenleving door kennis te maken en een dialoog aan te gaan met andere godsdiensten en levensovertuigingen. Voor anders of niet-gelovige leerlingen wordt katholiek onderwijs op authentieke wijze ter sprake gebracht zodat deze leerlingen de mogelijkheid krijgen om vanuit de dialoog tussen godsdiensten en levensbeschouwingen hun eigen levensbeschouwelijke identiteit te ontwikkelen.

We beschouwen identiteit als veel meer dan een optelsom van vieringen en het predicaat ‘katholiek’ dat op de voorgevel van een school staat. We gaan uit van een dynamische opvatting van identiteit. Dat betekent o.a. dat identiteit verschillende dimensies bevat, en dat deze dimensies geïntegreerd zijn: de praktische, de pedagogische, organisatorische, normatieve en de levensbeschouwelijke dimensie. Identiteit is iets is waar mensen over praten, wat ze met elkaar delen, wat leeft op een school. Met behulp van het project Het verhaal van de school brengt u de visie, missie en kernwaarden op een verbeeldende wijze tot leven, om te inspireren, houvast te bieden en mensen met elkaar te verbinden. Door op zoek te gaan naar het verhaal van de eigen school kunt u de samenwerking tussen leraren, school en ouders versterken. Breng ook het verhaal van uw school tot leven.
Voor meer informatie: Hade Wouters, adviseur Verus identiteit / Academie, T 0348-74 44 44, E .

Cover Reflexief 1-3 Cement van de samenleving-klein

 

 

Cover van 2005 Sociaal prakticum of maatschappelijke stage

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-4 Het nieuwe leren-klein

 


Cover van 2006 Kadertekst Een kwaliteitsperspectief voor de katholieke school

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-1 De markt als maatstaf-klein

 

 

Cover 2003 visietekst Verbinden en vertrouwen def

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-2 De nieuwe leerling-klein

 

Cover van 2005 Beleidsplan Inspiratie maakt verschil

   Lees meer...