INSPIRATIE MAAKT VERSCHIL

Bestuurlijke schaalvergroting kan leiden tot opheffing van scholen

Overweegt u om te fuseren met een ander bestuur, houd er dan rekening mee dat dit gevolgen kan hebben voor de instandhouding van uw scholen, positief of negatief. Wellicht heeft u scholen onder de norm die in stand worden gehouden door compensatie van scholen met hoge leerlingentallen. Deze instandhoudingsberekening kan heel anders uitpakken wanneer u fuseert met een ander bestuur. De beoogde fusiepartner kan namelijk gezonde scholen of scholen onder de norm hebben. Het is dan ook van groot belang om reeds voor de fusie een duidelijk beeld te hebben van hoe de situatie op instandhoudingsgebied eruit zal zien. U kunt bij Verus een quickscan laten maken van de situatie van de scholen na een besturenfusie. Hierin komen de kansen en bedreigingen op het gebied van de instandhouding aan de orde, hetgeen meegenomen kan worden in de beslissing om een besturenfusie al dan niet door te laten gaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs.Peter Breel 0348 74 41 15,  

Cover Reflexief 1-3 Cement van de samenleving-klein

 

 

Cover van 2005 Sociaal prakticum of maatschappelijke stage

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-4 Het nieuwe leren-klein

 


Cover van 2006 Kadertekst Een kwaliteitsperspectief voor de katholieke school

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-1 De markt als maatstaf-klein

 

 

Cover 2003 visietekst Verbinden en vertrouwen def

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-2 De nieuwe leerling-klein

 

Cover van 2005 Beleidsplan Inspiratie maakt verschil

   Lees meer...