INSPIRATIE MAAKT VERSCHIL

Aanvraag goedkeuring

De goedkeuring wordt aangevraagd onder overlegging van de (concept)statuten of de besluiten die goedkeuring behoeven. De praktijk leert dat bij afstemming met de NKSR de doorlooptijd van een goedkeuringsverzoek aanzienlijk wordt verkort. Voor het indienen van verzoeken tot het verlenen van goedkeuring  van besluiten tot statuten(wijziging) en andere besluiten die de goedkeuring van de NKSR behoeven en voor informatie kunt u zich wenden tot:

Mw. L. Boersma
T: 0348 744 448 (algemeen nummer Verus) | @:  

Postadres:
Verus
T.a.v. NKSR - Mw. mr. L. Boersma
Houttuinlaan 5b
3447 GM  Woerden

Cover Reflexief 1-3 Cement van de samenleving-klein

 

 

Cover van 2005 Sociaal prakticum of maatschappelijke stage

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-4 Het nieuwe leren-klein

 


Cover van 2006 Kadertekst Een kwaliteitsperspectief voor de katholieke school

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-1 De markt als maatstaf-klein

 

 

Cover 2003 visietekst Verbinden en vertrouwen def

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-2 De nieuwe leerling-klein

 

Cover van 2005 Beleidsplan Inspiratie maakt verschil

   Lees meer...