INSPIRATIE MAAKT VERSCHIL

Internationalisering

De NKSR volgt de ontwikkelingen in binnen en buitenland. Evenals op andere beleidsterreinen is in het Nederlandse onderwijs en niet in het minst op onze scholen een toenemende belangstelling voor en daadwerkelijke samenwerking met scholen in het buitenland te zien. In deze rubriek wordt de lezer geattendeerd op activiteiten en gebeurtenissen. Zo participeert de NKSR in het Europees comité voor het katholiek onder­wijs (CEEC). Lees verder

 

Cover Reflexief 1-3 Cement van de samenleving-klein

 

 

Cover van 2005 Sociaal prakticum of maatschappelijke stage

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-4 Het nieuwe leren-klein

 


Cover van 2006 Kadertekst Een kwaliteitsperspectief voor de katholieke school

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-1 De markt als maatstaf-klein

 

 

Cover 2003 visietekst Verbinden en vertrouwen def

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-2 De nieuwe leerling-klein

 

Cover van 2005 Beleidsplan Inspiratie maakt verschil

   Lees meer...