INSPIRATIE MAAKT VERSCHIL

NKSR

 

De Nederlandse Katholieke Schoolraad is het forum voor het katholiek onderwijs

Alle geledingen binnen het katholiek onderwijs die een gemeenschappelijke zorg hebben voor de ontwikkeling en de behartiging van de belangen van het katholiek onderwijs, zijn verenigd in de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR). Vertegenwoordigers van de ouders, de personeelsorganisaties, de schoolleiders, de schoolbesturen en de Nederlandse Bisschoppenconferentie vormen samen de NKSR.

Organisatie en taken van de NKSR zijn sinds haar oprichting in 1910 enkele malen aangepast aan maatschappelijke ontwikkelingen. Het doel van de NKSR is onveranderd gebleven: de bevordering van het katholiek onderwijs en daardoor bij te dragen aan de bloei van het onderwijs in het geheel (klik hier voor historie katholiek onderwijs en NKSR).


De beleidsterreinen van de NKSR zijn:

  • Forum voor katholiek onderwijs: de relatie katholieke school en kerk;
  • visieontwikkeling in het licht van maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen;
  • werkzaamheden voortvloeiend uit het mandaat van de bisschoppen (erkenningstaak).

 

Internationalisering

De NKSR volgt de ontwikkelingen in binnen en buitenland. Evenals op andere beleidsterreinen is in het Nederlandse onderwijs en niet in het minst op onze scholen een toenemende belangstelling voor en daadwerkelijke samenwerking met scholen in het buitenland te zien. In deze rubriek wordt de lezer geattendeerd op activiteiten en gebeurtenissen. Zo participeert de NKSR in het Europees Comité voor het Katholiek Onder­wijs (CEEC) en in het wereldwijde Office International Enseignement Catholique (OIEC).

Cover Reflexief 1-3 Cement van de samenleving-klein

 

 

Cover van 2005 Sociaal prakticum of maatschappelijke stage

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-4 Het nieuwe leren-klein

 


Cover van 2006 Kadertekst Een kwaliteitsperspectief voor de katholieke school

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-1 De markt als maatstaf-klein

 

 

Cover 2003 visietekst Verbinden en vertrouwen def

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-2 De nieuwe leerling-klein

 

Cover van 2005 Beleidsplan Inspiratie maakt verschil

   Lees meer...