INSPIRATIE MAAKT VERSCHIL

Archief

 

Bouwen aan de relatief autonome school: diskussienota / W.G. van Velzen, H.C.M. Barendse (uitg. Stuurgroep Schoolbegeleiding Voortgezet Onderwijs van de Nederlandse Katholieke Schoolraad, Den Haag, 1979), 291 p.
Download in PDF

De katholieke school, de ontwikkeling van het kerkelijk denken over het katholiek onderwijs van concilie tot codex / J. W.M. Hendriks (uitg. Tabor, Brugge, 1987), 344 p.

Identiteit van katholieke PABO’s/deel 1: handreiking voor een innovatieproces (ABKO, 1992), 63 p.

Identiteit: tussen ideaal en werkelijkheid Handreiking voor het opzetten van identiteitsbeleid op katholieke en interconfessionele scholen van voortgezet onderwijs / C.A.M. Hermans (uitg. ABKO, Den Haag, 1994; ISBN 90-73651-06-9), 112 p.

Advies van de commissie Scholenbestand en maatschappelijke pluriformiteit / Nederlandse Katholieke Schoolraad, Den Haag (NKSR) / Nederlandse Protestants-Christelijke Schoolraad, Voorburg (NPCS), 1994 (ISBN 90-73651-08-5), 51 p.
Download in PDF

Professionaliteit en identiteit Over professionele ethische verantwoordelijkheid van leraren in relatie tot de identiteit van katholieke scholen / C.A.M. Hermans (uitg. ABKO, Den haag, 1994; ISBN 90-73651-09-3), 56 p.

Waarde(n)vol leren: analyse en evaluatie van waarden en normen in schoolboeken (ABKO, 1996, ISBN 9073651131; 9789073651135), 135 p.

Verantwoordelijk leren handelen. Kernleerplan beroepsethische vorming in het middelbaar beroepsonderwijs / C.A.M. Hermans, Joost Dupont, Henk Olde Rikkert (uitg. ABKO, Den Haag, 1997; ISBN 90-73651-16-6), 114 p.

Identiteit door de tijd: reflecties op het confessionele basisonderwijs in een geseculariseerde en multi-culturele samenleving / met bijdragen van J. Claessen… {et. al.}; C.A.M. Hermans, J.P.A. van Vugt (eindredactie) (uitg. Katholiek Studiecentrum, Nijmegen, 1997; ISBN 90-73651-17-4), 224 p.

Is het katholiek onderwijs millenium-bestendig? Rapport van de consultatiecommissie ‘katholiek onderwijs 2000plus’ (uitg. NKSR, 1999, ISBN 90-802793-4-x)

Rol ouders en leerlingen in de katholieke school/ A.R. ten Berge, D.J.M. Majoor, Th.F.MA. Penders / ABKO/NKO, 1999.

Een kwaliteitsperspectief voor de katholieke school/ Nederlandse Katholieke Schoolraad, 2005, 9080945544/9789080944548), 14 p.
Download in PDF

Cover Reflexief 1-3 Cement van de samenleving-klein

 

 

Cover van 2005 Sociaal prakticum of maatschappelijke stage

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-4 Het nieuwe leren-klein

 


Cover van 2006 Kadertekst Een kwaliteitsperspectief voor de katholieke school

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-1 De markt als maatstaf-klein

 

 

Cover 2003 visietekst Verbinden en vertrouwen def

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-2 De nieuwe leerling-klein

 

Cover van 2005 Beleidsplan Inspiratie maakt verschil

   Lees meer...