INSPIRATIE MAAKT VERSCHIL

Documenten

 

Godsdienst/Levensbeschouwing in de Tweede Fase van het Voortgezet Onderwijs voor Katholieke scholen van HAVO en VWO.
Download in PDF

Kennisbasis godsdienst/levensbeschouwing RK, VKLO, 2014
Website: www.vklo.nl
Download in PDF

Magazine Week van het katholiek onderwijs 2014. Een terugblik op de Week van het katholiek onderwijs die duurde van 6 tot en met 10 oktober 2014.
Voor bestellingen:
Download in PDF

Week van het katholiek onderwijs: lesbrief 'Feest Vieren'
Download in PDF

Publicatie Week van het katholiek onderwijs 2014 -    Voorbeelden.

Download in PDF

School en kerk verbinden, een perspectief voor katholiek onderwijs (Utrecht/Den Haag, 8 juli 2010), 44 p.
Download in PDF

Inspireren tot participatie
Onderzoek naar inspirerende activiteiten en leraren op katholieke scholen /A. de Jong, Th. van der Zee (uitg. DAMON, 2008; ISBN 978-90-5573-906-6), 148 p.

Inspiratie maakt verschil
(DVD; KRO in opdracht van de NKSR ter gelegenheid van 40 jaar NKSR ‘nieuwe stijl’), NKSR, 2006

2006 Kadertekst Een kwaliteitsperspectief voor de katholieke school
Download in PDF


Raamleerplan voor godsdienst/levensbeschouwing in het katholieke VMBO / (uitg. NKSR, Den Haag, 2003; ISBN 90-802793-9-0), 59 p.

Verbinden en vertrouwen. Een spirituele visie op de katholieke school als gemeenschap (uitg. NKSR, Den Haag, 2003; ISBN 90-802793-8-2), 23 p.
Download in PDF.

Beleidsnota bisschoppen Bezield en zelfbewust (4 nov. 2002).
Download in PDF.

Vrijheid, verandering en verscheidenheid: advies over de inrichting van het onderwijsbestel van de Commissie Toekomst Bijzonder Onderwijs, Bond KBO en Besturenraad, 2000, ISBN 9055430315, 9789055430314, 99 p.
Download in PDF.

Leerlijnen bij het Raamleerplan godsdienst/levensbeschouwing op katholieke basisscholen, een exemplarische uitwerking / (uitg. College van bisschoppelijk gedelegeerden/NKSR, Den Haag, 2000; ISBN 90-802793-6-6), 31 p.
Download in PDF.

Raamleerplan voor godsdienst/levensbeschouwing op katholieke basisscholen (uitg. NKSR, Den Haag, 1999; ISBN 90-802793-5-8), 40 p.
Download in PDF.

Godsdienst/levensbeschouwing in de Tweede fase van het voortgezet onderwijs voor katholieke scholen van HAVO en VWO (uitg. NKSR, 1998; 9080279331, 9789080279339), 51 p.

Zin in identiteit: een stappenplan voor analyse en profilering opleidingscultuur / F.C.M. Holtkamp, J.C.A. van Oers (uitg. ABKO 1995), 123 p.

Kerndoelen van godsdienst/levensbeschouwing in de basisvorming / NKSR, 1993, 16 p.

Een nieuwe Raamleerplan voor het godsdienstonderwijs op katholieke scholen voor voortgezet onderwijs, brochure B, uitg. NKSR, 1989.


 

Reflexief
 


Reflexief 1-1 De markt als maatstaf
Download in PDF

Reflexief 1-2 De nieuwe leerling
Download in PDF

Reflexief 1-3 Cement van de samenleving
Download in PDF

Reflexief 1-4 Het nieuwe leren
Download in PDF

Reflexief 2-1Het verweer van de waarden
Download in PDF

Reflexief 2-2 De authentieke leraar
Download in PDF

Reflexief 2-3 Andere verhalen
Download in PDF

Reflexief 2-4 Bezielend leiderschap
Download in PDF

Reflexief 2-4 BIJLAGE Luisteren naar de stilte
Download in PDF

Reflexief 3-1 BIJLAGE De spiritualiteit van de leraar
Download in PDF

Reflexief 3-1 Ruimte vor spiritualiteit
Download in PDF

Reflexief 3-2 De wereld in het onderwijs
Download in PDF

Reflexief 3-3 De school zonder stolp
Download in PDF

Reflexief 3-4 Heiligen en helden
Download in PDF

Reflexief 4-1 Onderwijs mediawijs
Download in PDF

Reflexief 4-2 Mediawijs onderwijs
Download in PDF

Reflexief 4-3 Evolutie, ontwerp en schepping
Download in PDF

Reflexief 5-1 Deugen de competenties
Download in PDF

Reflexief 5-2 BIJLAGE visietekst Dat doet de burger goed
Download in PDF

Reflexief 5-2 Burgerschap in het onderwijs
Download in PDF

Reflexief 5-3  Inspirerende praktijken
Download in PDF

Reflexief 6-1 De canon van Nederland
Download in PDF

Reflexief 6-2 Kunst en religie
Download in PDF

Reflexief 6-3 Kunst en religie
Download in PDF

 

Cover Reflexief 1-3 Cement van de samenleving-klein

 

 

Cover van 2005 Sociaal prakticum of maatschappelijke stage

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-4 Het nieuwe leren-klein

 


Cover van 2006 Kadertekst Een kwaliteitsperspectief voor de katholieke school

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-1 De markt als maatstaf-klein

 

 

Cover 2003 visietekst Verbinden en vertrouwen def

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-2 De nieuwe leerling-klein

 

Cover van 2005 Beleidsplan Inspiratie maakt verschil

   Lees meer...