INSPIRATIE MAAKT VERSCHIL

Docent godsdienst-levensbeschouwing dr. Bill Banning maakte een lesbrief voor het voortgezet onderwijs rond de figuur van Sint Maarten. lesbrief

In de lesbrief is een rollenspel opgenomen. Bijgaand het rollenspel en een concrete uitwerking.

In de lesbrief staat een creatieve, praktische verwerking (van het leven van Sint Maarten) opgenomen. Bijgaand enkele concrete voorbeelden.

Strip 1, strip 2, strip 3.
Ingebrand door Gijs Kool

estafette