INSPIRATIE MAAKT VERSCHIL


Nieuw adres NKSR

Met ingang van 1 januari 2018 is de NKSR gevestigd in het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Ons nieuwe postadres luidt:

Bisdom Haarlem-Amsterdam

T.a.v. NKSR

Postbus 1053

2001 BB  Haarlem

De juridische dienstverlening zal voortaan worden verzorgd door mevrouw mr.  A.M.R.G.L. Nelissen- Noij. Mevrouw Nelissen zal in principe op de maandagen aanwezig zijn en is bereikbaar via bovenstaand postadres en via het algemene telefoonnummer van het bisdom Haarlem-Amsterdam: 023 - 511 26 00.

Aan de financiële condities van de juridische dienstverlening verandert thans niets. Zoals op dit moment al gebruikelijk is, worden de kosten rechtstreeks aan u doorbelast op basis van een uurtarief van € 150. De kosten van een advies door Verus over de bereikbaarheid van het katholiek onderwijs, zullen aanvullend in rekening gebracht worden.

De lopende aanvragen van statutenwijzigingen zullen de komende weken nog door Verus worden afgehandeld. De nieuwe aanvragen zullen met ingang van 4 december 2017 in behandeling worden genomen door de NKSR zelf.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer drs. D. Wienen via het algemene telefoonnummer van het bisdom Haarlem-Amsterdam: 023 - 511 26 00 of via e-mail:


 

 


Week van het Katholiek Onderwijs 2017

 

 

In de Week van het Katholiek Onderwijs vieren we dat het Katholiek Onderwijs bestaat en dat zoveel mensen zich met hart en ziel hiervoor inzetten.

De Week van het Katholiek Onderwijs 2017 valt middenin de Advent, de periode dat in de Katholieke Kerk wordt toegeleefd naar de geboorte van Jezus Christus. Voor scholen kan dit een rijke tijd zijn. Het schept een band om samen bewust uit te kijken naar één van de belangrijkste feesten van het jaar. Dat maakt verschil: Kerstmis zal voor de leerlingen meer betekenis krijgen. 

We bieden u graag materiaal aan voor deze periode op school.

Lees meer

 

NKSR


De Nederlandse Katholieke Schoolraad is het forum voor het katholiek onderwijs.
 
Alle geledingen binnen het katholiek onderwijs die een gemeenschappelijke zorg hebben voor de ontwikkeling en de behartiging van de belangen van het katholiek onderwijs, zijn verenigd in de NKSR. Vertegenwoordigers van de ouders, de personeelsorganisaties, de schoolleiders, de schoolbesturen en de Nederlandse Bisschoppenconferentie vormen samen de NKSR.