INSPIRATIE MAAKT VERSCHIL


De week van het katholiek onderwijs staat dit jaar in het teken van HOOPHoop is dé manier is waarop katholieke scholen met elkaar verbonden zijn en hun bijdrage aan samenleving bieden. Echte hoop is niet naïef, maar laat zien dat je het lef hebt om ondanks alles op het goede te vertrouwen. Hoop doet leven, wordt vaak gezegd. Hoe is dat voor jou?

Lees meer... 

 

         Lees-meer-nksr

NKSR


De Nederlandse Katholieke Schoolraad is het forum voor het katholiek onderwijs.
 
Alle geledingen binnen het katholiek onderwijs die een gemeenschappelijke zorg hebben voor de ontwikkeling en de behartiging van de belangen van het katholiek onderwijs, zijn verenigd in de NKSR. Vertegenwoordigers van de ouders, de personeelsorganisaties, de schoolleiders, de schoolbesturen en de Nederlandse Bisschoppenconferentie vormen samen de NKSR.