INSPIRATIE MAAKT VERSCHIL


Statutenwijzigingen

 

De juridische dienstverlening wordt tijdelijk verzorgd door mevrouw mr. L. Boersma. Mevrouw Boersma is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer van Verus: 0348 744 448 of via e-mail: .

 

De kosten voor de juridische dienstverlening zullen rechtstreeks aan de schoolbesturen of ouderverenigingen worden doorbelast op basis van een uurtarief van €167,- inclusief BTW. De kosten van het advies over de leerlingenprognoses i.c. de gevolgen van een scholenfusie voor de bereikbaarheid van het katholiek onderwijs, dat door Verus zal worden opgesteld, zullen aanvullend in rekening worden gebracht. De rekening zult u ontvangen van de NKSR.

NKSR


De Nederlandse Katholieke Schoolraad is het forum voor het katholiek onderwijs.
 
Alle geledingen binnen het katholiek onderwijs die een gemeenschappelijke zorg hebben voor de ontwikkeling en de behartiging van de belangen van het katholiek onderwijs, zijn verenigd in de NKSR. Vertegenwoordigers van de ouders, de personeelsorganisaties, de schoolleiders, de schoolbesturen en de Nederlandse Bisschoppenconferentie vormen samen de NKSR.