INSPIRATIE MAAKT VERSCHIL


Katholiek onderwijs is burgerschap pur sang!

 

 

Katholiek onderwijs is burgerschap pur sang!

De bewering van Hans de Vries, Partij van de Rede, in zijn opiniestuk in Trouw van 30 december, dat confessioneel onderwijs bijdraagt tot segregatie, is volslagen onzin!

Lees meer...

 

 

Homilie

3e zondag van de Advent en viering 100 jaar vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Broeders en zusters, afgelopen week viel mijn oog op deze tweet van paus Franciscus: “De Advent is de tijd, waarin we ons hart voorbereiden op Christus, de redder, onze hoop”. De paus vat hierin heel kort de lezingen van de Adventstijd samen. Een periode van inkeer, bezinning, verwachting en hoop.

Lees meer...

 

 

NKSR


De Nederlandse Katholieke Schoolraad is het forum voor het katholiek onderwijs.
 
Alle geledingen binnen het katholiek onderwijs die een gemeenschappelijke zorg hebben voor de ontwikkeling en de behartiging van de belangen van het katholiek onderwijs, zijn verenigd in de NKSR. Vertegenwoordigers van de ouders, de personeelsorganisaties, de schoolleiders, de schoolbesturen en de Nederlandse Bisschoppenconferentie vormen samen de NKSR.