INSPIRATIE MAAKT VERSCHIL


Titus Frankemölle gekozen tot voorzitter van de Nederlandse Katholieke Schoolraad

 


YouTube-logo-full color-kleMet algemene stemmen is diaken drs. Titus G.W. Frankemölle op dinsdag 22 maart tijdens de Algemene Ledenvergadering in Woerden gekozen tot nieuwe voorzitter van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR). Lees meer... 

 

         Lees-meer-nksr

NKSR


De Nederlandse Katholieke Schoolraad is het forum voor het katholiek onderwijs.
 
Alle geledingen binnen het katholiek onderwijs die een gemeenschappelijke zorg hebben voor de ontwikkeling en de behartiging van de belangen van het katholiek onderwijs, zijn verenigd in de NKSR. Vertegenwoordigers van de ouders, de personeelsorganisaties, de schoolleiders, de schoolbesturen en de Nederlandse Bisschoppenconferentie vormen samen de NKSR.