INSPIRATIE MAAKT VERSCHIL


Week van het Katholiek Onderwijs 2017

 

 

In de Week van het Katholiek Onderwijs vieren we dat het Katholiek Onderwijs bestaat en dat zoveel mensen zich met hart en ziel hiervoor inzetten.

 

De Week van het Katholiek Onderwijs 2017 valt middenin de Advent, de periode dat in de Katholieke Kerk wordt toegeleefd naar de geboorte van Jezus Christus. Voor scholen kan dit een rijke tijd zijn. Het schept een band om samen bewust uit te kijken naar één van de belangrijkste feesten van het jaar. Dat maakt verschil: Kerstmis zal voor de leerlingen meer betekenis krijgen. 

 

We bieden u graag materiaal aan voor deze periode op school.

 

Lees meer

 

 

NKSR


De Nederlandse Katholieke Schoolraad is het forum voor het katholiek onderwijs.
 
Alle geledingen binnen het katholiek onderwijs die een gemeenschappelijke zorg hebben voor de ontwikkeling en de behartiging van de belangen van het katholiek onderwijs, zijn verenigd in de NKSR. Vertegenwoordigers van de ouders, de personeelsorganisaties, de schoolleiders, de schoolbesturen en de Nederlandse Bisschoppenconferentie vormen samen de NKSR.